Uzsāk Ģīmes upes dabas takas izveidi

2017.gada 11.decembrī Valmieras pilsētas pašvaldība ir uzsākusi dabas takas izveidi pie Ģīmes upes dzirnavu dīķa. Labiekārtotā dabas izziņas taka gar Ģīmes dzirnavu dīķi atradīsies starp Leona Paegles un Smilšu ielām. Valmieriešiem un pilsētas viesiem, kā arī blakus esošo skolu audzēkņiem būs pieejama izzinoša atpūta un nodarbības par zivīm, putniem, augiem un zemes dzīlēm.

1,28 ha platībā veidotās dabas takas sākums ir pie Ģīmes upītes slūžām Leona Paegles ielā. Tās paredzēts atjaunot, izbūvējot kā skatu platformu. No slūžām virzienā uz Valmieras sākumskolu pār Dzirnavu dīķi plānots izbūvēt laipu. Uz tās tiks veidotas divas zemūdens dzīves vērošanas platformas. Laipas otrā galā būs laivu piestātne, ko ērti varēs izmantot arī cilvēki ar speciālām vajadzībām. Taka vedīs cauri dažādiem Ģīmes upes ielejas biotopiem, vairākās izglītojošās platformās aicinot apmeklētājus uzzināt gan par teritorijā dzīvojošajiem putniem, gan tur sastopamajiem augiem. Blakus esošo skolu audzēkņi, apmeklējot taku, varēs mācīties atpazīt un pielietot ārstniecības augus un purvā esošās bagātības. Dabas takas informatīvais materiāls iepazīstinās arī ar diviem Valmierā un tās apkaimē dzimušiem un dzīvojušiem izciliem Latvijas dabas pētniekiem – ornitologiem Haraldu Loudonu un Nikolaju fon Tranzē.

Projekts paredz arī takas papildināšanu ar parka soliem, velosipēdu statņiem, atkritumu urnām. Uz blakus esošo skolu teritoriju vedīs koka kāpnes. Būs iekārtota arī brīvdabas klase mācību norisei svaigā gaisā. Dažādās vietās izvietos gan informācijas stendus un virziennorādes, gan interaktīvus elementus dabas izzināšanai. Dažādos purva biotopus varēs iepazīt, izpētot augstā un zemā purva demonstrācijas dobes.

Taku paredzēts veidot, pēc iespējas neiejaucoties un nemainot teritorijas zemsedzi. Tādēļ takas būvniecība tiek uzsākta vēlā rudenī. Laikā, kad zemes virskārta ir sasalusi, pārbūves darbi mazāk ietekmēs teritorijā augošos augus un sastopamo dzīvo radību. Arī projektā plānotās laipas būvniecību vieglāk ir veikt ziemā, kad dīķa virsmu klāj ledus.

Dabas taka tiek būvēta projekta “Vides izglītības infrastruktūras objekta “Ģīmes upes dabas taka” izveide” ietvaros, saņemot 60 000 EUR Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējumu. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem takas izveidi veic SIA “Būvinženieris”.

Informāciju sagatavoja:
Līga Bieziņa
Valmieras pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas
Sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā
Tālr.: 64210682; 26495997

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.