Liepājā apskatāmi lielie dabas skaitīkļi

Liepājas apkārtne ir viena no teritorijām, kur šogad notiek dabas skaitīšana, tādēļ no 25. augusta līdz 12. septembrim t/c "Ostmala", K. Zāles laukumā 8, apskatāms projekta informatīvais stends – lielie dabas skaitīkļi, kas simboliskā veidā sniedz izpratni par dabas skaitīšanas būtību un norisi. Dabas aizsardzības pārvalde aicina ikvienu interesentu aplūkot lielos skaitīkļus, noskatīties informatīvo video un vienlaikus izmēģināt savas prasmes rēķināšanā uz skaitīkļiem.

Jau ziņots, ka no jūnija visā valsts teritorijā norisinās dabas skaitīšana – Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā sertificēti eksperti ir devušies dabā, lai apzinātu Eiropas Savienības (ES) nozīmes biotopus jeb dzīvotnes (zālājus, mežus, purvus, jūras piekrasti un kāpas, upes, ezerus, iežu atsegumus). Tas nepieciešams, lai iegūtu zinātniski pamatotu, aktuālu un visaptverošu informāciju par Latvijas dabas stāvokli. Dabas inventarizācija nākotnē palīdzēs vienkāršot administratīvās procedūras atļauju un saskaņojumu saņemšanai. Turklāt, zinot ES nozīmes biotopu izplatību, būs iespējams labāk sabalansēt saimniecisko darbību un dabas saglabāšanu.

Dabas skaitīšana ilgs līdz 2019. gada nogalei, un šajā laikā Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā eksperti veic biotopu apzināšanu gan valsts, gan privātajās zemēs. Tāpat projekta ietvaros plānots izstrādāt dabas aizsardzības plānus 20 esošām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī 5 sugām – sugu grupai “Roņi”, sugu grupai “Pūces”, dīķa naktsikspārnim, platausainajam sikspārnim un sugu grupai “Dzeņveidīgie”. Plašāka informācija par projekta norisi www.skaitamdabu.gov.lv

Dabas skaitīšana tiek īstenota ES Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” jeb “Dabas skaitīšana” ietvaros. Sabiedrības informēšanas kampaņa par projektu „Dabas skaitīšana” veltīta Latvijas simtgadei un tiek īstenota ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.

Papildu informācija:
Elīna Prikule
projekta “Dabas skaitīšana” vadītājas asistente
2779479

elina.prikule@daba.gov.lv

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.