Jaunie reindžeri kopā ar apkārtnes jauniešiem iepazīs Gaujas Nacionālā parka dabas bagātības

Lai veicinātu jauniešu izpratni par dabas aizsardzību, Ķemeru Nacionālā parka fonds (Ķemeru NP fonds) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi (Pārvaldi) 1.–3. augustā organizē pasākumu “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju jaunie reindžeri – dabā ar izpratni”, kas notiks Gaujas Nacionālajā parkā. Tajā piedalīsies jaunie reindžeri no Ķemeru un Gaujas Nacionālajiem parkiem, kā arī citi parka apkārtnē dzīvojošie dabas interesenti – aptuveni 30 jaunieši vecumā no 12 līdz 16 gadiem.

Pasākuma laikā jaunieši vides eksperta un entomologa Mārtiņa Kalniņa vadībā iepazīs bioloģiski vērtīgo zālāju “Paslavu pļavas”, kas ir nozīmīga smiltāju siseņa dzīvotne, vēlāk arī sniedzot savu ieguldījumu tās uzturēšanā. Smiltāju siseņiem nozīmīga dzīvesvide ir sausas, atklātas vietas ar viršiem un vistenēm, neapauguši vai vāji apauguši smiltāji.

Jauniešus sagaida arī Pārvaldes dabas izglītības centra “Vecupītes” apmeklējums, tostarp interaktīvās ekspozīcijas „Meža stāsti Vecupītēs” apskate, kā arī orientēšanās uzdevumi netālu esošajā 2,8 km garajā dabas takā, kur var iepazīt Gauju un tās piekrastes mežu tipus, daudzas Latvijā augošo koku sugas, putnus, kukaiņus, dzīvniekus vai vismaz to darbības pēdas. Tāpat dabas izglītības speciālistu vadībā plānots pārgājiens uz Sietiņiezi – Baltijā lielāko baltā smilšakmens atsegumu –, kā arī laivu brauciens pa Gauju.

Pasākumā paredzēta arī viesošanās Līgatnes dabas takās un tur esošajā dabas izglītības centrā “Pauguri”. Jaunieši ne vien iepazīs dabas taku iemītniekus, bet arī sniegs ieguldījumu ilgtspējīga tūrisma veicināšanā, pilnveidojot dabas taku infrastruktūru. Lai veicinātu jauniešu izpratni par dabas aizsardzību un jauno reindžeru kustības nozīmi, pasākuma laikā plānoti arī dažādi aizraujoši neformālās izglītības uzdevumi, spēles, prezentācijas un dalībnieku saliedēšanas aktivitātes.

Kopumā paredzēts noorganizēt četrus pasākumus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Katrā no tiem tiek īstenoti Eiropā apdraudētu dabas vērtību uzturēšanas vai atjaunošanas darbi, nodarbības par konkrētajām aizsargājamajām teritorijām un tur sastopamajām dabas vērtībām, dažādas izzinošas un uz sadarbību vērstas spēles un uzdevumi, pārgājieni un orientēšanās uzdevumi, teritoriju kultūrvēsturiskā mantojuma iepazīšana u.tml. 27.-29. jūnijā līdzīgs pasākums sadarbībā ar Lubāna mitrāja informācijas centru notika dabas liegumā “Lubāna mitrājs”, 6.–7. jūlijā – Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, savukārt 24.–25. oktobrī plānots pasākums Ķemeru NP.

Pasākumi tiek organizēti sadarbībā ar Pārvaldes Pierīgas, Vidzemes un Latgales reģionālajām administrācijām, Gaujas NP fondu, kā arī Lubāna mitrāja informācijas centru. Pasākumus finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds (LVAF), tādēļ dalība tajos jauniešiem ir bez maksas. Finansējums piešķirts LVAF projektā Nr. 1-08/227/2017 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju jaunie reindžeri – dabā ar izpratni”.

Jauno reindžeru kustība ir starptautiska. Tās aizsākumi meklējami 2002. gadā, kad Eiropas dabas un nacionālo parku jeb Eiroparku federācija izstrādāja tāda paša nosaukuma programmu, kuras galvenais mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par dabas aizsardzību un kultūrvēsturisko objektu saudzēšanu. Latvijā jaunie reindžeri kopš 2004. gada darbojas Gaujas NP, savukārt no 2015. gada – Ķemeru NP. Par kustības aktivitātēm ir atbildīgi Pārvaldes dabas izglītības darba speciālisti, taču nozīmīga ir arī sadarbība ar NVO, tostarp, Ķemeru un Gaujas NP fondiem.

Katrā jauno reindžeru grupā ir iesaistījušies ap 10 jaunieši vecumā no 12 līdz 16 gadiem. Darbojoties jauno reindžeru kustībā, jaunieši dodas dabas izpētes ekspedīcijās, teritorijas sakopšanas talkās, kā arī palīdz profesionālo reindžeru (dabas aizsardzības inspektoru) darbā.

Papildu informācija:

Anda Andrušaite
Dabas aizsardzības pārvaldes
Vidzemes reģionālās administrācijas
dabas izglītības centra “Pauguri” vadītāja
t. 26433668
anda.andrusaite@daba.gov.lv