Jaunie reindžeri sakopj smilšu krupja dzīvotni

Pasākumu cikla “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju jaunie reindžeri – dabā ar izpratni” otrajā pasākumā, kas 6.–7. jūlijā notika Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, Latvijas jaunie reindžeri no Ķemeru un Gaujas Nacionālajiem parkiem kopā ar biosfēras rezervāta teritorijā dzīvojošajiem dabas interesentiem no Alojas Ausekļa vidusskolas un Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas sakopuši dzīvotni smilšu krupim īpaši aizsargājamajā biotopā “Karateri”.

Jaunieši “Karateru” teritoriju atbrīvoja no tur saaugušajām jauno kārklu un bērzu atvasēm, tādejādi palielinot izredzes šajā dzīvotnē vairoties un dzīvot Eiropā apdraudētajai krupju sugai – smilšu krupim. Pasaulē pazīstamas aptuveni 250 dažādas krupju sugas, taču visā Eiropā sastopamas tikai trīs no tām – parastais krupis, zaļais krupis un smilšu krupis. Sugas apdraudētību nosaka tās saistība ar specifiskām dzīves vietām un vairošanās īpatnībām. “Karateru” teritorija uzskatāma arī par nozīmīgu bezdelīgactiņu un kreimulu atradni.

Pasākuma laikā jaunieši devās arī pārgājienā pa dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” piekrastes posmu iežu eksperta Andra Grīnberga vadībā. Savukārt Dabas aizsardzības pārvaldes (Pārvaldes) dabas izglītības centra (DIC) “Ziemeļvidzeme” vadītājas Intas Somas vadībā jaunieši piedalījās nodarbībā par piekrasti, iemācoties vairāk par tur sastopamajiem augiem, aļģēm, gliemenēm u.c., kā arī devās uz DIC “Ziemeļvidzemi”, lai tur vairāk uzzinātu par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas vērtībām, sīkāk interaktīvā izstādē “Lasis godā celts”, iepazīstot vienu no Latvijas simboliem – lasi.

Pasākumā piedalījās 36 jaunieši vecumā no 12 līdz 17 gadiem, to organizēja Ķemeru Nacionālā parka fonds (Ķemeru NP fonds) sadarbībā ar Pārvaldes Pierīgas, Vidzemes un Latgales reģionālajām administrācijām. Pasākumu finansiāli atbalstīja Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF). Finansējums piešķirts LVAF projektā Nr. 1-08/227/2017 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju jaunie reindžeri – dabā ar izpratni”.

Kopumā paredzēts īstenot četrus pasākumus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Katrā no tiem plānoti Eiropā apdraudētu dabas vērtību uzturēšanas vai atjaunošanas darbi, nodarbības par konkrētajām aizsargājamajām teritorijām un tur sastopamajām dabas vērtībām, dažādas izzinošas un uz sadarbību vērstas spēles un uzdevumi, pārgājieni un orientēšanās uzdevumi, teritoriju kultūrvēsturiskā mantojuma iepazīšana u.tml. 27.-29. jūnijā līdzīgs pasākums sadarbībā ar Lubāna mitrāja informācijas centru notika dabas liegumā “Lubāna mitrājs”, 1.–3. augustā tiks organizēts pasākums Gaujas Nacionālajā parkā (Gaujas NP), savukārt 24.–25. oktobrī – Ķemeru Nacionālajā parkā (Ķemeru NP).

Papildu informācija:

Baiba Roga
Dabas aizsardzības pārvaldes
Pierīgas reģionālās administrācijas
dabas izglītības darba speciāliste
t. 28611079
baiba.roga@daba.gov.lv