Latvijas jaunie reindžeri kopā ar apkārtnes jauniešiem iepazīs Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu

Lai veicinātu jauniešu izpratni par dabas aizsardzību, Ķemeru Nacionālā parka fonds (Ķemeru NP fonds) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi (Pārvaldi) 6.–7. jūlijā organizē pasākumu “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju jaunie reindžeri – dabā ar izpratni”, kas notiks Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā. Tajā piedalīsies jaunie reindžeri no Ķemeru un Gaujas Nacionālajiem parkiem, kā arī citi rezervāta apkārtnē dzīvojošie dabas interesenti no Alojas Ausekļa vidusskolas un Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas –vairāk nekā 40 jaunieši vecumā no 12 līdz 16 gadiem.

Pasākuma laikā jaunieši iepazīs un sniegs savu ieguldījumu aizsargājamā biotopa “Karateri” uzturēšanā, kas ir nozīmīga dzīvotne smilšu krupim, bezdelīgactiņām un kreimulām, kā arī dosies aizraujošā pārgājienā pa dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” piekrastes posmu iežu eksperta Andra Grīnberga vadībā. Jauniešus sagaida arī nodarbība par piekrastes augiem, Pārvaldes dabas izglītības centra “Ziemeļvidzeme” apmeklējums, tostarp iepazīšanās ar interaktīvo izstādi “Lasis godā celts”, kā arī uzdevumi ar orientēšanās elementiem. Pasākumā paredzētas arī dažādas spēles un uzdevumi dalībnieku saliedēšanai.

Kopumā paredzēts īstenot četrus pasākumus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Katrā no tiem plānoti Eiropā apdraudētu dabas vērtību uzturēšanas vai atjaunošanas darbi, nodarbības par konkrētajām aizsargājamajām teritorijām un tur sastopamajām dabas vērtībām, dažādas izzinošas un uz sadarbību vērstas spēles un uzdevumi, pārgājieni un orientēšanās uzdevumi, teritoriju kultūrvēsturiskā mantojuma iepazīšana u.tml. 27.-29. jūnijā līdzīgs pasākums sadarbībā ar Lubāna mitrāja informācijas centru notika dabas liegumā “Lubāna mitrājs”, 1.–3. augustā tiks organizēts pasākums Gaujas Nacionālajā parkā (Gaujas NP), savukārt 24.–25. oktobrī – Ķemeru Nacionālajā parkā (Ķemeru NP).

Pasākumi tiek organizēti sadarbībā ar Pārvaldes Pierīgas, Vidzemes un Latgales reģionālajām administrācijām, Gaujas NP fondu, kā arī Lubāna mitrāja informācijas centru. Pasākumus finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds (LVAF), tādēļ dalība tajos jauniešiem būs bez maksas. Finansējums piešķirts LVAF projektā Nr. 1-08/227/2017 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju jaunie reindžeri – dabā ar izpratni”.

Jauno reindžeru kustība ir starptautiska. Tās aizsākumi meklējami 2002. gadā, kad Eiropas dabas un nacionālo parku jeb Eiroparku federācija izstrādāja tāda paša nosaukuma programmu, kuras galvenais mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par dabas aizsardzību un kultūrvēsturisko objektu saudzēšanu. Latvijā jaunie reindžeri kopš 2004. gada darbojas Gaujas NP, savukārt no 2015. gada – Ķemeru NP. Par kustības aktivitātēm ir atbildīgi Pārvaldes dabas izglītības darba speciālisti, taču nozīmīga ir arī sadarbība ar NVO, tostarp, Ķemeru un Gaujas NP fondiem.

Katrā jauno reindžeru grupā ir iesaistījušies ap 10 jaunieši vecumā no 12 līdz 16 gadiem. Darbojoties jauno reindžeru kustībā, jaunieši dodas dabas izpētes ekspedīcijās, teritorijas sakopšanas talkās, kā arī palīdz profesionālo reindžeru (dabas aizsardzības inspektoru) darbā.

Papildu informācija:

Baiba Roga
Dabas aizsardzības pārvaldes
Pierīgas reģionālās administrācijas
dabas izglītības darba speciāliste
t. 28611079
baiba.roga@daba.gov.lv