Izveidots Eko spēļu laukums Rugāju novada vidusskolas skolēniem

Projektā „Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī!" ir noslēdzies vēl viens pasākums. Ir izveidots Eko spēļu laukums bērnudārza teritorijā, kas lieliski papildina jau esošo iekārtojumu. Jaunās koka rotaļu iekārtas ir paredzētas Rugāju novada vidusskolas pirmskolas vecuma un bērnudārza bērniem un ir mazliet neparastas. Meistars Sandis Štāls ir piepildījis bērnu vecāku vēlēšanās par papildus aprīkojumu līdzsvara attīstīšanai un iespējām bērniem vairāk kustīgi darboties svaigā gaisā!

Projekts "Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī!" veltīts Latvijas simtgadei. Projektu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds un atbalsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Projekta vadošais īstenotājs Rugāju novada pašvaldība.