Ilustrēsim kopā grāmatu par Latvijas spārēm!

Projektā "Latvijas dabas un ainavas vērtība – spāre: no pētījumu pirmsākumiem līdz dāvanai Latvijas simtgadē" darbs pie grāmatas par Latvijas spārēm tuvojas noslēgumam. Ievērojama daļa grāmatā paredzēta ilustrācijām – fotogrāfijām, zīmējumiem, tomēr pašlaik tās ir viena vai divu Latvijas autoru un vairāku ārzemju autoru darbi. Tāpēc radās jauna ideja – parādīt, ka Latvijā ir daudz darīt varošu un gribošu cilvēku, kuri interesējas par dabu un to arī lieliski fotografē.

Topošā grāmata būs pirmais tik apjomīgais darbs par Latvijas spāru faunu, tāpēc grāmata un tās nākotnes lietotāji būs īpaši ieguvēji, ja kopā varēsim nodrošināt, ka, piemēram, deviņdesmit no simts iekļautajām fotogrāfijām ir Latvijas autoru darbi, turklāt – dažādu autoru!

Tādēļ aicinu Latvijas dabas vērotājus piedalīties ar savām fotogrāfijām grāmatas noformēšanā! Kā pateicību par atsaucību katrs, kura fotogrāfija būs izmantota grāmatā, saņems grāmatas eksemplāru. Katras fotogrāfijas autora pilns vārds un uzvārds būs pie attiecīgās fotogrāfijas paraksta.

Projekta viens no mērķiem ir izveidot visaptverošu darbu, kas izmantojams gan profesionāļiem, gan vienkārši interesentiem zināšanu paplašināšanai. Kā grāmatas autors esmu gatavs šo darbu padarīt maksimāli pieejamu un brīvi izmantojamu. Tāpēc esmu iecerējis un gribētu ļaut grāmatas atsevišķas daļas (tai skaitā tekstu, attēlus, fotogrāfijas) izmantot Autortiesību likuma 19. pantā noteiktajos gadījumos izmantot bez autora piekrišanas un atlīdzības. Iesniedzot fotogrāfijas grāmatai, arī to autorus aicinu piekrist šādai autortiesību atrunai:

Autortiesības: grāmatas kā vienota veseluma pavairošana atļauta tikai ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas rakstisku atļauju. Teksta, attēlu un fotogrāfiju autori saglabā autora personiskās tiesības. Grāmatas atsevišķu daļu (teksta, attēlu, fotogrāfiju) izmantošana bez autora piekrišanas un atlīdzības atļauta Autortiesību likuma 19. pantā noteiktajos gadījumos (informatīviem, izglītības, pētniecības mērķiem u.c.). (Viens no reālākajiem iespējamiem izmantošanas variantiem – mācību materiālu sagatavošana par retajām un aizsargājamajām spāru sugām sugu un biotopu ekspertiem un monitoringa veicējiem.)

Citi noteikumi

Autors iesniedz tikai savus darbus un iesniedzot darbu apliecina, ka atļauj izdarīt jebkādus pārveidojumus, grozījumus un papildinājumus pašā darbā. (Tā kā grāmata būs izmantojama arī kā spāru sugu noteicējs, fotogrāfijās plānots pievienot norādes par noteikšanai svarīgām pazīmēm (aptuvens piemērs – attēlā).)

Fotogrāfijās jābūt attēlotām spārēm vai to ķermeņa daļām normālā apgaismojumā (dienasgaismā). Spāru sugai nav jābūt noteiktai. (Tā kā ar fotogrāfiju palīdzību plānots parādīt galvenokārt spāru sugu savstarpējās atšķirības un bioloģijas īpatnības (pārošanās, olu dēšana un tml.), tad fotogrāfijas ar norasojušu spāri vai spāres siluetu uz rietošas saules fona netiks izmantotas vai tiks izmantotas tikai atsevišķas fotogrāfijas.)

 

 

Ja vēlies pielikt savu roku (fotogrāfiju) grāmatai, tad līdz šī gada 10. jūnijam sūti ziņu Mārtiņam Kalniņam uz e-pasta adresi: martins.kalnins@biology.lv ar veidu, kā apskatīt Tavas spāru fotogrāfijas (elektroniskā formātā). Iepējamie fotogrāfiju iesniegšanas (vērtēšanai) veidi:

  • norāde par visām (vai konkrētām) autora fotogrāfijām, kas publicētas Dabasdati.lv;
  • fotogrāfiju iesniegšana ar Failiem.lv vai cita failu apmaiņas servisa starpniecību;
  • cits variants pēc individuālas vienošanās.

Fotogrāfijas vērtēšanai sākotnēji var būt gan samazināti, gan orģināla izmēra faili. Bet publicēšanai izvēlētos darbus gan būs nepieciešams iesniegt iespējami labākā kvalitātē.

Mārtiņš Kalniņš

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.