Klajā nāk Ķemeru Nacionālā parka augiem veltīta grāmata

Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas telpās (DAP PRA) “Meža mājā” 19. aprīlī notika botāniķes Agneses Priedes grāmatas “Ķemeru Nacionālā parka flora: vaskulārie augi” atvēršanas svētki. Grāmata ir pirmā dāvana, ko Ķemeru Nacionālais parks (ĶNP) saņem 20 gadu jubilejā.

Atvēršanas svētkos līdz ar autori piedalījās grāmatas zinātniskais recenzents Dr. biol., Dr. habil. ģeogr. Māris Laiviņš, DAP PRA direktora vietniece Meldra Priedēna, Ķemeru Nacionālā parka fonda valdes priekšsēdētājs Andis Liepa, kā arī citi grāmatas tapšanā iesaistītie pārstāvji gan no zinātniskajām aprindām, gan citām jomām. Pasākumu kuplināja arī citi ĶNP teritorijā un tās apkārtnē esošo pašvaldību un skolu bibliotēku, kā arī vietējo organizāciju un uzņēmumu pārstāvji.

“Paldies par ieguldījumu Ķemeru Nacionālā parka floras izpētē! Tā ir laba dāvana Ķemeru Nacionālajam parkam jubilejā. Tu esi paraugs kolēģiem un bez tava darba arī citu darbs nebūtu iespējams, jo pētījumi ir pamatā teritorijas ilgtspējīgai attīstībai. Tādēļ ceram, ka līdz nākamajam apjomīgajam pētījumam nebūs ilgi jāgaida,” atklājot pasākumu pauda M. Priedēna. Arī grāmatas zinātniskais recenzents uzsvēra Agneses lielo ieguldījumu Latvijas floras izpētē, prognozējot, ka tā noteikti nebūs autores pēdējā grāmata šajā jomā.

Grāmata ir viens no apjomīgākajiem Latvijas floras daudzveidības pētījumiem pēdējos gadu desmitos. Tajā pirmo reizi publicēts teritorijā sastopamo vaskulāro augu – kopumā 969 sugu – saraksts, kuru papildina dati par atradņu vēsturi, sastopamības biežumu, sugu aizsardzības statusu. Grāmatā iekļautas arī 450 sugu izplatības kartes.

Prezentējot grāmatu, autore skaidroja, ka materiāls ievākts laika posmā no 2007. līdz 2016. gadam, taču tas šāda rakstura pētījumiem nav ilgs laiks. “Ilgāk vilcināties tomēr nevarēju, jo tad agrāk ievāktie sugu izplatības dati jau sāktu novecot un vairs neatbilstu patiesībai. Tā kā pareizi nav ne sasteigt, ne vilcināties, izvēlējos šo brīdi – Ķemeru Nacionālā parka 20 gadu jubilejas gadu –, lai grāmatu pabeigtu un publicētu,” pauda A. Priede. Viņa izteica arī cerību, ka grāmata būs noderīga kā pamats ilgtermiņa monitoringam, pētot un skaidrojot sugu izplatības izmaiņas un to cēloņus, kā arī, papildinot zināšanas par sugu izplatību ĶNP robežās, viesīs lielāku skaidrību par daudzu sugu sastopamību Latvijas mērogā.

Tā kā par iedvesmas avotu grāmatas rakstīšanai kalpojusi 2006. gadā Māra Strazda un Jāņa Ķuzes redakcijā izdotā grāmata “Ķemeru Nacionālā parka putni”, autore pauda cerību, ka arī viņas grāmata kalpos par iedvesmas avotu un atspēriena punktu turpmāku pētījumu veikšanā par citām ĶNP augu grupām, piemēram, ķērpjiem un sūnām.

Grāmatu plānots izplatīt visām ĶNP teritorijā un tās apkārtnē esošajām pašvaldību un skolu bibliotēkām, kā arī vairāku Latvijas augstskolu, tostarp Latvijas Universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Daugavpils Universitātes bibliotēkām, kurām šī grāmata varētu būt būtisks krājuma papildinājums. Paredzēts, ka tā būs pieejama arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
Tā kā grāmata sagatavota un izdota ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu, tā nebūs pārdošanā. Attālākas bibliotēkas un skolas, kuras arī vēlas grāmatu iegūt sava krājuma paplašināšanai, var pieteikties, rakstot e-pastu uz pieriga@daba.gov.lv , un to saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālajā administrācijā. Grāmatu, iepriekš piesakoties, savā īpašumā var iegūt arī jebkurš cits interesents. Vēlāk grāmata būs lasāma arī tās izdevēja Ķemeru Nacionālā parka fonda mājaslapā www.kemerunacionalaisparks.lv  un DAP mājaslapā www.daba.gov.lv.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.