Latgales kongresa simtgadei veltītajā konferencē Līvānos sprieda par tranzītu, vides aizsardzību un biznesa attīstību

2017. gada 3. martā, Līvānu novada kultūras centrā, turpinot projekta “Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” tematisko iniciatīvu ciklu, notika praktiskā konference „Tranzīts un vides aizsardzība”. Tajā eksperti apsprieda tranzīta lomu un ietekmi uz Latvijas nacionālo attīstības centru ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību, ņemot vērā tranzīta gan kā izaugsmes, gan kā vidi apdraudošu faktoru.

Lai īstenotu šo mērķi pasākums notika divās daļās. Pirmā bija veltīta tēmai “Ceļu un savienojumu sistēma kā pilsētas ilgtspējīgas attīstības resurss” un otrā - “Tranzīts un vide: kā līdzsvarot iespējamās pretrunas pilsētas izaugsmes un vides kvalitātes kontekstā?”.

Komentējot konferences galvenos akcentus, Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods uzsver: “Konference parādīja, ka ikviena tēma – šajā gadījumā tranzīts un vide – ļauj lūkoties uz problēmām dziļāk. Ieraudzīt likumsakarības, izdarīt secinājumus, nonākt pie jaunām atziņām. Mūsu gadījumā nevaram apiet ceļu infrastruktūras pieejamības un kvalitātes jautājumu. Redzam, kādi pavasaros ir lauku ceļi visā Latvijā. Šī ir smaga problēma mūsu valstī, ņemot vērā to, cik nepiedodami maz līdzekļu valsts atvēl vietējās nozīmes ceļu sakārtošanai. Mēs varam runāt par dzelzceļu tīklu modernizāciju, par inovācijām, bet pamatā ir cilvēku ikdienas vajadzības. Tranzīts nav tikai ceļi, pa kuriem pārvietojamies. Tranzīts tas ir resurss – cilvēki, zināšanas, idejas. Varam jautāt - vai valsts attīstība ir virzīta uz veiksmīgu šo zināšanu un resursu pārnesi? Vai infrastruktūra kalpo cilvēkam un valsts attīstībai?”

Savukārt, Latvijas Universitātes asociētā profesore Iveta Šteinberga, aktualizējot konferences tematiku secina: “Praktiskās konferences laikā tika gan pretnostatītas, gan meklēti kopsaucēji idejiski nesamierināmās  jomās - tranzītā un vides aizsardzībā. Tomēr, uzklausot dažādas ieinteresētās puses, bija skaidri redzams, ka tikai nonākot pie kompromisa starp augstākās valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, iedzīvotājiem, zinātniekiem un vides aizstāvjiem  ir iespējama sabalansēta ekonomiska izaugsme. Manuprāt, šī ir būtiskākā Līvānu konferences atziņa, kuru būtu svarīgi detalizētāk analizēt dažādu ekspertu lokā arī turpmāk.”

Konferencē piedalījās augstākās izglītības un zinātniski pētniecisko institūciju vadītāji, nozaru ministriju pārstāvji, pašvaldību vadītāji, uzņēmēji, finanšu un ekonomikas jomas eksperti, profesionālo un nevalstisko institūciju pārstāvji, doktoranti un studenti.

 

Projekts ir veltīts Latgales kongresa simtgades atcerei un Latvijas simtgadei un tā noslēguma forums “Ilgtspējas faktori un dabas vērtību saglabāšana Latvijas nākamajos simts gados” notiks Latgales kongresa vēsturiskajā datumā 2017. gada 28. aprīlī Rēzeknē.

Projekts „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.

Informāciju sagatavoja:
Andra Mangale
projekta koordinatore
20010211 

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.