Dabas lieguma ''Laugas purvs'' dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana

LIFE Restore projekta ietvaros notiks dabas lieguma ''Laugas purvs'' dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

Vairāk lasi LIFE programmas mājaslapā.