Februārī Madonā rīko Latvijas simtgadei veltītu konferenci „Jaunatnes izglītošana Latvijas līdzsvarotai attīstībai, dabas un kultūras vērtību saglabāšanai”

Projekta „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” īstenošanas gaitā tiek rīkoti forumi un konferences Rēzeknē, Ludzā un Līvānos, kā arī tiek veidota Rāznas nacionālā Dabas parka desmitgadei veltīta izstāde. Pasākumos tiek aplūkotas būtiskākās problēmas un valsts līmenī risināmie uzdevumi, lai veidotu augstvērtīgu vides un reģionālo politiku Latvijā un Latgalē.

Madonā, 2017. gada 17. februārī, turpinot projekta tematisko iniciatīvu ciklu tiek rīkota praktiskā konference „Jaunatnes izglītošana Latvijas līdzsvarotai attīstībai, dabas un kultūras vērtību saglabāšanai”.

Konferences pirmajā daļā “Izglītība un izglītošanās mūža garumā kā Latvijas novadu līdzsvarotas attīstības ilgtspējas faktors” prezentācijas sniegs: Guntars Catlaks, Valsts izglītības satura centra vadītājs, Solvita Seržāne, Madonas novada domes Izglītības nodaļas vadītāja un Mārtiņš Zemītis, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomikas padomnieks.

Konferences otrajā daļā “Izglītības loma sakārtotas vides veidošanā, sekmējot gudru saimniekošanu, dabas un kultūras vērtību saglabāšanu” prezentācijas sniegs: Anda Zeize, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas direktore, Ēriks Leitis, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta pārstāvis un Juris Jātnieks, Dabas aizsardzības pārvalde, projekta „LIFE – programme” vadītājs.

Konferencē ir aicināti piedalīties: augstākās izglītības un zinātniski pētniecisko institūciju vadītāji, nozaru ministriju pārstāvji, uzņēmēji, finanšu un ekonomikas jomas eksperti, profesionālo un nevalstisko institūciju pārstāvji, doktoranti un studenti.

Projekts „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.

Informāciju sagatavoja:

Andra Mangale
projekta koordinatore
20010211