Latgales kongresa simtgadei veltītā konferencē Ludzā uzsvēra uzņēmējdarbības nozīmīgumu novadu attīstībā

Ludzas Tautas namā, 27. janvārī notika praktiskā konference „Kā sasaistīt vides aizsardzības iniciatīvas ar pētniecību un uzņēmējdarbību? Latgales novadu pieredze”.

Konferencē Ludzā eksperti bija vienisprātis, ka uzņēmējdarbība ir viens no Latvijas novadu izaugsmes pamatnosacījumiem. Tomēr, ņemot vērā to, ka uzņēmējdarbības un citu reģionālās attīstības faktoru mērķu un uzdevumu īstenošanā dažbrīd veidojas pretrunas ar citiem ne mazāk svarīgiem dzīves vides un ilgtspējīgas ekosistēmas pastāvēšanas nosacījumiem, ir svarīgi meklēt līdzsvaru starp tiem. Dažādu jomu zinātnieku iesaiste ir viens no līdzsvarotas pieejas priekšnoteikumiem, kas rada iespēju gan noteikt perspektīvās biznesa nišas, gan radīt augstāku pievienoto vērtību, gan arī piedāvāt risinājumus, kas ir vērsti uz dabas vērtību saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Komentējot temata aktualitāti, Alīna Gendele, Latgales Plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja, Ludzas novada domes priekšsēdētāja konferences ievadā norādīja: “Šis gads ir ārkārtīgi svarīgs gan Latgalei, gan Latvijai. Pirms simts gadiem Latgales kongresā tika lemts par to, kā nākotnē attīstīsies Latgale. Mūsu šībrīža galvenais izaicinājums ir panākt, lai novads būtu piepildīts ar cilvēkiem. Mūsu pašvaldību darbs ir vērsts uz cilvēku labklājības līmeņa celšanu. Tieši darba vietas un uzņēmējdarbība rada pārliecību par rītdienu. Tāpēc, šīs konferences būtiskākais jautājums ir rast risinājumus, kā saglabāt dabas vērtības nākamajām paaudzēm, kā sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, kā sadarboties pētniekiem, zinātniekiem, dabas aizsardzības speciālistiem un kopīgi sniegt pienesumu katra novada izaugsmei. Esmu patiesi gandarīta, ka šajā konferencē piedalās tik plašs un erudīts ekspertu loks”.

Projekta “Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” nākamā konference „Jaunatnes izglītošana Latvijas līdzsvarotai attīstībai, dabas un kultūras vērtību saglabāšanai” notiks Madonā 2017. gada 17. februārī.

Projekts ir veltīts Latgales kongresa simtgades atcerei un Latvijas simtgadei un tā noslēguma forums “Ilgtspējas faktori un dabas vērtību saglabāšana Latvijas nākamajos simts gados” notiks Latgales kongresa vēsturiskajā datumā 2017. gada 28. aprīlī Rēzeknē.

Projekts „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.

Informāciju sagatavoja:
Andra Mangale
projekta koordinatore
20010211