Labiekārtots Kokneses parks

Šogad, pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda piešķirtajam finansējumam, Kokneses novada dome īstenoja apjomīgus Kokneses parka labiekārtošanas darbus. Dabas piemineklis „Kokneses parks” atrodas Kokneses novadā, Koknesē, pie Pērses ietekas Daugavā (pie Pļaviņu HES ūdenskrātuves). Projekta rezultātā veikta Kokneses parka gājēju celiņu grants seguma atjaunošana 1694 km2 platībā pašvaldībai piederošajā parka daļā pie koka skulptūras, Jāņa vārtiem un lielgabaliem. Z/s “Madaras” īstenoja parka koku kopšanu, nokaltušo zaru apzāģēšanu un bīstamo koku likvidāciju. Papildus parka teritorijā atjaunoti 4 soli un uzstādītas 2 atkritumu urnas.

Vērienīgi darbi noritēja arī saistībā ar Baltijā augstākās koka skulptūras „Mūžībai” atjaunošanu un konstruktīvo bojājumu novēršanu, ko veica skulptūras autors Ģirts Burvis, Kokneses komunālās nodaļas pārzinis Aldis Neija un Komunālās nodaļas darbinieki. Ģirts Burvis pastāstīja par darba procesā paveikto: „Pirmajā dienā ozola stabiem, kuros labi iejutušies bija ķirmji un visādi kukaiņi, likām ķīmisku līdzekli. Varenajiem ozola stabiem uzklājām antiseptiķi. Mans kolēģis, ledus meistars Kārlis Īle, ir teicis, ka ozolam nekas nevar būt labāks par atstrādātu motoreļļu, kas gan aizsargā, gan dod toni. No jauna uzlikta arī mazā un lielā stīpa. Domājot par skulptūras ilglaicīgu saglabāšanu, esmu izgatavojis nerūsējoša tērauda jumtiņu jeb kroni, līdz ar to skulpturālais darbs izskatīsies pabeigtāks un cēlāks. Jumtiņš ir tehniski tonēts, lai tā veidols labāk iederētos kopējā skulptūras tēlā.”

Atminoties skulptūras tapšanu, darba autors smaidot atzina: „Tik slaidus un garus ozolus kā Koknesē citur neesmu redzējis! Pie jums tie aug kā mastu koki. Acīmredzot vārds Koknese izsaka tās koku diženumu. Koknese jau senāk bijusi bīskapa rezidence, tāpēc, manuprāt, Koknesei pienākas būt kronētai!”

Projekta mērķis ir realizēt dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma „Kokneses parks” dabas aizsardzības plānā paredzētās aktivitātes, veicinot dabas bagātību, kultūrvēsturisko vērtību un vides saglabāšanu, uzlabojot apmeklētāju informētību un drošību.

Projekta kopējās izmaksas ir 16 008,41 eiro, no tām 13 597,00 eiro ir Latvijas vides  aizsardzības fonda finansējums un 2411,41 eiro - Kokneses novada domes līdzfinansējums.

Kokneses novada dome pateicas Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijai par finansējumu un Dabas aizsardzības pārvaldei par sadarbību projekta īstenošanā!

 

Informāciju sagatavoja
Māra Bitāne, Sarmīte Rode
Kokneses novada dome, T.65133636

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.