Daugavpils Universitātes studiju un pētniecības centrā “Ilgas” norisinājās nometne bērniem ar īpašām vajadzībām

Daugavpils Universitātes studiju un pētniecības centrā “Ilgas” laika posmā no 20.07.-24.07.2015. norisinājās nometne bērniem ar īpašām vajadzībām “Dabas izzināšana bez šķēršļiem”.Nometni organizēja Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta “Dabas izzināšana bez šķēršļiem” (Reģ. Nr. 1-08/184/2015, Līgums Nr. 1-20/124) ietvaros. Nometne tika organizēta  sadarbībā ar sabiedriskajām organizācijām - biedrībām „AKONIT” un Daugavpils autisma centru „Mūsu Pasaule”.

Nometnes norises laikā bērni un jaunieši tika iepazīstināti ar dabas daudzveidību dabas parkā “Silene”, bērni mācījās kā izzināt dabas parādības un komunicēt savā starpā mijiedarboties ar dabas objektiem.  Nometnes laikā rehabilitācijas ekspertu pārraudzībā nodarbības vadīja dabas eksperti.

Latvijā pēdējos gados tiek arvien plašāk pielietotas zooterapijas (suņi, zirgi) metodes, tomēr iespējamais rehabilitācijas pasākumu un pakalpojumu spektrs, kurā tiek izmantoti dzīvās dabas objekti vai ainavas, ir daudz plašāks. Ir iespējams izmantot dabas vērošanas un mācīšanās dabā metodes, izmantojot visas maņas, klātienē iepazīties ar dabas smaržām, skaņām un ar tausti uztverot dažādas faktūras un kustības, piemēram, vaboles skrējienu pār roku. Šādas aktivitātes īpaši būtiski palīdz cilvēkiem ar dažādām uztveres problēmām un kustību traucējumiem. Atrašanās brīvā dabā grupā un pārvietošanās dabā dod iespēju veicināt sadarbības un komunikācijas iemaņas.Projektā plānotās aktivitātes veicina dalībnieku (arī bērnu vecāku) vides izglītību,  izaugsmi un iespēju iekļauties sabiedrībā, pilnveidojot viņos nepieciešamās dzīves prasmes un iemaņas sadarboties un orientēties vidē, socializēšanos, veicina piederību sabiedrībai, izmantojot daudzveidīgas sadarbības formas – savstarpēji, ar projektā iesaistītajiem speciālistiem un dzīvās dabas objektiem.

Bērni un jaunieši ar kustību traucējumiem un vēl jo vairāk ar autisma problēmām Latvijas sabiedrībā ir lielā mērā izolēti no apkārtējās sabiedrības un apkārtējās vides gan fizisku šķēršļu un ierobežojumu dēļ, gan komunikācijas problēmu dēļ. Šādiem bērniem un jauniešiem ir ļoti maza iespēja iepazīties ar apkārtējo vidi un dabu kopumā, turklāt bērniem ar īpašām vajadzībām ir ārkārtīgi ierobežota iespēja uzzināt par apkārtējo vidi viņiem pieejamā veidā un formā. Projekts paredzēts kā pilotprojekts metodoloģijas izveidošanai, izmantojot dabas objektus un ainavu kā terapijas un komunikācijas formu. Metodoloģiskais materiāls tiks sagatavots izplatāmu un replicējamu ieteikumu veidā.

 

 

Papildus informācija: Uldis Valainis DU DIVIC valdes priekšsēdētājs tālr.: 65426719 e-pasts: uldis.valainis@biology.lv

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.