ESAM ATBILDĪGI PAR ĶEKAVIŅAS UPES AIZSARDZĪBU

KAD
2014. GADA 25. OKTOBRĪ PLKST. 10:00

KUR
PIE JAKARU LAIPAS
(Jakaru ielas galā)


TALKAS IDEJA
2014. GADA PAVASARĪ BALDONES VIDUSSKOLAS 10. KLASE ( TA-GAD JAU 11. KLASE) IESAISTĪJĀS SKOLAS PROJEKTĀ „ESAM AT-BILDĪGI PAR ĶEKAVIŅAS UPES AIZSARDZĪBU’’, KO LĪDFZFI-NANSĒ LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDS. PROJEKTA MĒRĶIS IR VEICINĀT ĶEKAVIŅAS UPES UN TĀS KRASTU BI-OLOĢISKĀS DAUDZVEIDĪBAS SAGLABĀŠANOS UN PROJEKTA TERITORIJA APTVER ĶEKAVIŅAS UPI UN TĀS KRASTUS BALDO-NES PILSĒTAS ROBEŽĀS. SKOLĒNI KARTĒJA UPES TERITORIJU UN IEPAZINĀS AR SITUĀCIJU UPES PIEKRASTĒ. UNIKĀLI IR ĶEKAVIŅAS UPES KRASTOS VIRSZEMĒ IZPLŪSTOŠIE SĒRAVOTI. DABAS BAGĀTĪBAS, KAS VEICINĀJUŠAS BALDONES VĀRDA ATPAZĪSTAMĪBU ARĪ ĀRPUS LATVIJAS ROBEŽĀM, JOPROJĀM ATRODAS BALDONES NOVADA TERITORIJĀ. ĶEKAVIŅAS UPE IR UNIKĀLA ARĪ NO AINAVAS UN KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJU-MA ASPEKTA, JO UPE PILSĒTĀ VEIDO ĪPAŠU AINAVU UN IE-DZĪVOTĀJIEM UPES RĀMAIS PLŪDUMS IR NEATŅEMAMA KLĀTESAMĪBA. PROJEKTA REZULTĀTĀ IR NOTEIKTA PILOTTER-ITORIJA (PIE TAUTĀ SAUKTĀS “JAKARU’’ LAIPAS), KURU PAREDZĒTS SAKOPT. PATREIZ KONKRĒTĀ TERITORIJA NERADA PRIEKŠSTATU PAR ĶEKAVIŅAS UPES PALIENU, UPES IELEJU.

Vairāk informācijas

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.