Dravnieku pamatskolas audzēkņiem tika dota iespēja darboties 2 nometnēs ‘’Dabas laboratorija’’ un ‘’Ziedu valsts’’

Riebiņu novada biedrība ‘’Atspulgs L’’, ar Latvijas Vides Aizsardzības fonda finansiālu atbalstu un Riebiņu novada domes līdzfinansējumu, no 21.07.2014.– 25.07.2014. īstenoja nometni ‘’Dabas laboratorija ‘’ un no 04.08.2014.-08.08.2014. nometni ‘’Ziedu valsts’’. Katrā nometnē piedalījās 20 bērni, kas saturīgi pavadīja savu brīvo laiku un ieguva jaunas prasmes, iemaņas un radoši darbojās.

Nometņu laikā audzēkņi pētīja dažādas ekosistēmas un to izmantošanas iespējas, darbojās radošajās meistarklasēs, piedalījās sporta un atpūtas pasākumos.

Veicot dabas izpētes un dabas novērojumus uz lauka, pļavā, mežā un ūdeņu tuvumā, iegūtos rezultātus atspoguļoja ‘’Dabas vērojumu un izpētes burtnīcā’’. Dabiskajās pļavās skaitīja, cik augu sugu sastopams uz 1 m/2. Mežā pētīja zemsedzi. Grāvī pētīja, kā bebri izveidojuši vairākus aizsprostus.

Nometnes ietvaros tika noorganizētas mācību un izziņas ekskursijas uz stādaudzētavu ‘’Sakstagals’’ un uz Nagļiem zivju audzētavu; Lubānas ezera apkārtni un Teirumnīku purva taku, Aglonas novadu – Karaļkalnu, Velnezeru. Tika apmeklēti skaistākie puķu dārzi un A.Mičuliša biškopības saimniecība. Interesantais Irēnas un Alberta Mičulišu stāstījums par bitēm, medus ieguvi, medus degustācija, interesanta kolekcija, priecēja gan lielos, gan mazos.

Nometnes ietvaros bērni darbojās radošajās meistarklasēs, kā rezultātā tapa gleznas no dabas materiāliem, puķu podos izveidoti koki, no koka ripām veidoti interjera priekšmeti, kļavu lapu un dabas materiālu pušķi, konfekšu pušķi, organzas ziedu pušķi, ziedi no dažādiem citiem materiāliem.

Bērni uzlādējās pozitīvām emocijām, radoši pavadīja savu brīvo laiku, arī karstajā laikā peldējās un sportoja. Jāpateicas finansētājiem, par šo doto iespēju 40 bērniem piedalīties šajās nometnēs un gūt jaunas prasmes un iemaņas.

Nometņu noslēgumā notika veikto darbu izstāde un prezentācija. Jāpateicas pedagogiem un brīvprātīgajiem darbiniekiem, kuri palīdzēja šīs nometnes īstenošanā.

Projekta vadītāja Skaidrīte Grigale

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.