No 14. jūlija līdz 18. jūlijam norisināsies „Salacas ielejas bioloģiskās daudzveidības zinību vasaras nometne”

Nometne tiek organizēta Latvijas vides aizsardzības fonda projektu konkursa apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" projektu vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātes 3.3. "Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem" ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt un sekmēt bērnu, jauniešu vides izglītību un audzināšanu, organizējot vides nometni, kuras galvenā tēma ir dziļākas izpratnes radīšana par vidi un dabu, tās problēmām, teorētiskās nodarbības apvienojot ar praktiskajām Ziemeļvidzemes dabā. Tādējādi, bērni un jaunieši tiktu pievērsti tēmām, kas saistītas ar vides un dabas aizsardzību, tās nepieciešamību, resursu racionālu izmantošanu, taupīšanu, videi draudzīgām saimniekošanas metodēm un motivēti tālākai aktīvai darbībai vides aizsardzības jomā.

Dalībnieku skaits – 30 skolēni un 6 skolotāji no Burtnieku, Mazsalacas un Alojas novada.

Nometnes vispārējā koncepcija - skaidrot vides aizsardzības jautājumus un panākt augstāku vides apziņas līmeni sabiedrības vidū izglītojot bērnu un jauniešus. Nometnē paredzētās vides izglītības ietvaros tiks iegūtas praktiskas un teorētiskas zināšanas un izpratne par vidi un vides aizsardzības problēmām, izkoptas vides aizsardzības problēmu risināšanai nepieciešamās prasmes un iemaņas, kā arī attīstīta atbildīga attieksme un motivācija aizsargāt vidi.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.