Tiek izsludināts konkurss līdzfinansējuma saņemšanai LIFE+ projektiem

Tiek izsludināts konkurss līdzfinansējuma saņemšanai LIFE+ projektiem

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija informē, ka ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 27.jūlija rīkojumu Nr.273 ir apstiprināts Eiropas Kopienas vides finanšu programmas LIFE+ projektu līdzfinansējuma saņemšanas konkursa nolikums 2012.gadam.

Līdz ar to tiek izsludināts konkurss līdzfinansējuma saņemšanai no valsts budžeta projektiem, kas 2012.gadā piedalās Eiropas Kopienas vides finanšu programmā LIFE+ šādās apakšprogrammās:

Projektu konkursā var pieteikties līdz š.g. 13.augustam, iesniedzot projekta iesniegumu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā, Rīgā, Eksporta ielā 5, LV-1010, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai noteiktajā termiņā sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu.

Projekta iesniegums jāiesniedz atbilstoši apstiprinātajam Eiropas Kopienas vides finanšu programmas LIFE+ 2012.gada projektu līdzfinansējuma saņemšanas konkursa nolikumam. Projektu konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapas pieejamas Fonda administrācijas interneta mājas lapā http://www.lvafa.gov.lv  sadaļā „LIFE+”. Netiek atbalstītas projektu aktivitātes, kas jau tiek finansētas no citiem valsts budžeta un Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī projekti, kuru mērķis ir peļņas gūšana.

Papildus informācija pa tālruni: 67503323 vai 67503307

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.