LIFE+ projektu koncepciju iesniegšana

Š.g. 13.martā Eiropas Komisijas mājas lapā http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

tika publicēts LIFE+ uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 2012.gada atlases kārtā. Komisijas uzaicinājumā 2012.gadam ir ietvertas sekojošas tēmas:

  1. LIFE+ daba un bioloģiskā daudzveidība,
  2. LIFE+ vides politika un pārvaldība,
  3. LIFE+ informācija un komunikācija.

Vēršam uzmanību uz to, ka šogad projektu sagatavošanā un iesniegšanā ir izmaiņas. Projektu pieteikumu sagatavošanas vadlīnijas, pieteikšanās rokasgrāmata un informācija par atbalstāmajām jomām pieejama LIFE tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2012/call/index.htm

Lai projektu pieteicēji no Latvijas varētu sekmīgi sagatavot 2012.gada pieteikumus Eiropas Savienības (ES) finanšu instrumenta LIFE+ finansēšanai, Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija uzsāk potenciālo projektu pieteicēju apzināšanu un līdz š.g. 20.aprīlim lūdz iesniegt iespējamo projekta koncepciju to nosūtot uz e-pasta adresi sandra.berzina@lvafa.gov.lv

 Priekšlikumus var iesniegt ES dalībvalstīs reģistrētas publiskas un/vai privātas struktūras, dalībnieki un institūcijas.

 Par nacionālā līdzfinansējuma iespējām un prioritārām tēmām valsts līdzfinansējuma piešķiršanā katrā no LIFE+ programmas tematiskajām sadaļām tiks paziņots pēc LIFE+ 2011.gada projektu konkursa rezultātu paziņošanas, izvērtējot pieejamo valsts finanšu līdzekļu atlikumu  LIFE+ programmas projektu līdzfinansēšanai periodā no 2011.gada līdz 2013.gadam, kas noteikts ar Ministru kabineta 30.06.2011. rīkojumu Nr.289 „Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas LIFE+ programmas projektu konkursā un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu” (http://www.likumi.lv/doc.php?id=232599).

koncepcijas veidlapa DABA

koncepcijas veidlapa VIDE

koncepcijas veidlapa INFO

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.