Informācija par Eiropas Komisijas izsludināto konkursu finansējuma saņemšanai no LIFE+ programmas

03.03.2011

LIFE+ ir Eiropas finanšu instruments videi ar kopējo budžetu 2,143 miljardi eiro (divi miljardi simt četrdesmit trīs miljoni eiro) laika posmam no 2007. gada līdz 2013. gadam. Katru gadu tiek izsludināts viens uzaicinājums iesniegt priekšlikumus. Š.g. 26.februārī ir izsludināts 2011.gada uzaicinājums iesniegt projektus.
Projektus var iesniegt vienā no programmas trim komponentiem: daba un bioloģiskā daudzveidība, vides politika un pārvaldība, informācija un komunikācija. Iesniegšanas termiņš - 2011. gada 18. jūlijs.
LIFE+ finansējumam var pieteikties gan publiskās institūcijas (valsts un pašvaldību iestādes), gan arī privātās struktūras (nevalstiskas organizācijas un komersanti).
Kopā 2011.gada projektu konkursam ir atvēlēti 267 miljoni eiro, kur orientējoši projektu iesniedzējiem no Latvijas paredzēts finansējums vairāk kā 2,5 miljoni eiro apmērā.

LIFE+ programma sastāv no trim komponentiem:
1) LIFE+ dabas un bioloģiskās daudzveidības projekti uzlabo apdraudēto sugu un dzīvotņu aizsardzības statusu. Šīs sadaļas projekti palīdz īstenot ES Putnu un Dzīvotņu direktīvas, Natura 2000 tīklu un ES mērķi apturēt bioloģiskās daudzveidības izzušanu. Maksimālais līdzfinansējums prioritāru sugu un dzīvotņu gadījumā var sasniegt 75 procentus, bet citos gadījumos tas ir 50 procenti.
2) LIFE+ vides politikas un pārvaldības projekti ir novatoriski vai eksperimentāli projekti politikas ideju, tehnoloģiju, metožu un instrumentu attīstīšanai dažādās jomās, tostarp gaisa, ūdens, atkritumu, klimata, augsnes un lauksaimniecības jomā. Šajā LIFE+ sadaļā tiek finansēti arī projekti, kas uzlabo ES vides tiesību aktu īstenošanu, kas paplašina zināšanu bāzi vides politikā un kas izstrādā vides informācijas avotus, izmantojot monitoringu (tostarp mežu monitoringu). Projektu maksimālais līdzfinansējums ir 50 procenti.
3) LIFE+ informācijas un komunikācijas projekti ietver komunikācijas un informētības paaugstināšanas kampaņas par vides, dabas aizsardzības vai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas jautājumiem, kā arī projektus, kas ir saistīti ar meža ugunsgrēku novēršanu (informētības paaugstināšana, īpašas mācības).
LIFE+ finansē projektus, kas ir ES interesēs un nodrošina būtisku ieguldījumu LIFE+ vispārējā mērķa sasniegšanā; kas ir tehniski un finansiāli loģiski, praktiski realizējami un rada izdevumiem atbilstošus ieguvumus.
LIFE+ informatīvais seminārs Rīgā notiks 23.martā (pieteikšanās semināram līdz 9.martam).

Reģistrācija un plašāka informācija:
http://www.surveymonkey.com/s/2011RegistrationformLatvia
Pieteikuma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti ir pieejami tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
Informācija par 2010. gadā finansētajiem 210 projektiem:
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/index.htm
Visa informācija par LIFE+: http://ec.europa.eu/life
Pārskats par LIFE projektiem Latvijā: http://ec.europa.eu/environment/life/countries/latvia.html

Saziņa ar attiecīgajām valsts iestādēm:
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.