Tiek izsludināts konkurss līdzfinansējuma saņemšanai Eiropas Kopienas vides finanšu programmas LIFE+ projektiem

  Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (Fonda administrācija), saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes š.g. 30. jūnija sēdes Nr.4 lēmumu §1.2., izsludina valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds" apakšprogrammas „LIFE programmas projekti" projektu konkursu, Eiropas Kopienas vides finanšu programmas LIFE+ projektiem līdzfinansējuma saņemšanai šādās apakšprogrammās:

Netiek atbalstītas projektu aktivitātes, kas jau tiek finansētas no citiem valsts budžeta un Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī projekti, kuru mērķis ir peļņas gūšana.

Projektu konkursā var pieteikties no 2010.gada 26.jūlija līdz 3. augustam, iesniedzot projekta iesniegumu Fonda administrācijā, Rīgā, Eksporta ielā 5, LV-1010, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai noteiktajā termiņā sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu.

Projekta iesniegums jāiesniedz atbilstoši apstiprinātajam Eiropas Kopienas vides finanšu programmas LIFE+ projektu līdzfinansējuma saņemšanas konkursa nolikumam. Projektu konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapas pieejamas Fonda administrācijas interneta mājas lapā http://www.lvafa.gov.lv/ sadaļā „LIFE+"

Sīkāka informācija pa tālr. 67503322

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.