Izsludināts 2020. gada LIFE programmas uzsaukums

28.04.2020

2.aprīlī Eiropas Komisija (EK) ir izsludinājusi pieteikšanos LIFE programmas projektu konkursam Vides un Klimata pasākumu apakšprogrammās.

Ņemot vērā globālo situāciju cīņā ar COVID-19, EASME (Eiropas mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra) 2020.gada konkursā ir ieviesusi vairākas būtiskas izmaiņas vienlaikus pēc iespējas saglabājot līdzšinējās procedūras, cenšoties atvieglot projektu sagatavotāju darbu pašreizējos ārkārtas apstākļos.

Galvenās izmaiņas šī gada konkursā:

  • Visi iesniegšanas termiņi tiek pagarināti par vienu mēnesi;
  • Papildus jau esošajām iespējām konsultēties ar LIFE Atbalsta vienību, projektu pieteicējiem būs pieejamas konsultācijas ar EASME pārstāvjiem;
  • Privātām organizācijām un uzņēmumiem vairs nav pienākuma izsludināt atklātus konkursus līgumiem, kuru summa pārsniedz 135 000 eiro;
  • Tiek atļauti nelieli granti trešajām personām, kas piedalās projektu īstenošanā.

Eiropas Komisija savā paziņojumā ir uzsvērusi, ka tiks īpaši novērtēti projekti, kuri papildus saviem tiešajiem mērķiem varētu sniegt ieguldījumu arī kopējā Eiropas Savienības noturībā pret līdzīgām krīzēm nākotnē, palīdzētu nostiprināt sabiedrības veselību un veicinātu uzņēmēju spēju attīstīties un pielāgoties mainīgiem apstākļiem. EK norāda, ka lai gan programmas primārie mērķi - vides un klimata aizsardzība - joprojām ir prioritātes, katram projektam ir iespēja savā veidā piedalīties kopējā darbā.

Projektu konkursam var pieteikties jebkura Eiropas Savienībā reģistrēta juridiska persona. LIFE programmas atbalsts vienam projektam ir ne vairāk kā 55% no kopējām uz projektu attiecināmām izmaksām. Izņēmums ir dabas un bioloģiskās daudzveidības projekti, kas var iegūt līdz pat 75% līdzfinansējumu.

Vides apakšprogrammā, tiek izmantota divpakāpju pieteikšanās sistēma - līdz jūnija vidum iesniedzama 10 lapas gara projekta koncepcija, kurā aprakstīta vides problēma, projekta mērķi, būtiskākās aktivitātes un rezultāti, un labāko koncepciju autori tiks aicināti iesniegt pilno projektu pieteikumu līdz 2020.gada februārim.

Klimata pasākumu apakšprogrammā tiek saglabāta pieteikšanās ar pilnu projekta iesniegumu.

Gan pilno projektu, gan koncepciju pieteikšana notiek elektroniski, izmantojot sistēmu eProposal (https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/ ).

Projektu un koncepciju pieteikšanas termiņi EK:

Prioritārā joma

Koncepciju iesniegšanas termiņš

Pilnā pieteikuma iesniegšanas termiņš

Rezultāti

Klimats

Koncepcija nav jāiesniedz

6. oktobris, 2020

Jūnijs, 2021

Vide un resursefektivitāte

14. jūlijs, 2020

Februāris, 2021

Jūnijs, 2021

Daba un bioloģiskā daudzveidība

16. jūlijs, 2020

Februāris, 2021

Jūnijs, 2021

Vides pārvaldība un informācija

16. jūlijs, 2020

Februāris, 2021

Jūnijs, 2021

 

Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā www.lifeprogramma.lv sadaļā –“Projektu pieteicējiem” vai vēršoties pie LIFE Atbalsta vienības speciālistiem - https://lifeprogramma.lv/lv/kontakti

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.