LIFE GoProFor konference – platforma jaunam starpvalstu LIFE projektam mežu apsaimniekošanas uzlabošanai

2019. gada 11. - 12. novembrī LIFE Kapacitātes projekta pārstāvji piedalījās pieredzes apmaiņas pasākumā, ko organizēja LIFE GoProFor projekta komanda.

Vizītes mērķis bija piedalīties LIFE un Natura 2000 tīkla konferencē, kā arī darba seminārā, kurā tika plānota jauna LIFE projekta izveide videi draudzīgākas meža apsaimniekošana īstenošanai. Šāda tipa projekts palīdzētu paaugstināt bioloģisko daudzveidību.

LIFE GoProFro projekts tika veidots, lai sekmētu dažādu LIFE projektu rezultātu plašāku izplatību un izmantošanu Eiropas valstīs. Projekta laikā tiek veidota datu bāze un apkopoti labās prakses piemēri izvērtējot visus 1130 LIFE projektus (no kuriem pabeigti 995), izvēloties 552 no tiem, kas īstenoti vai ietver kādu aktivitāti, kas saistīta ar mežu apsaimniekošanu un Eiropas Savienības dabas aizsardzības tīklu Natura2000. Aptuveni 300 projekti tiek pastiprināti analizēti un iekļauti jaunajā platformā un veidos datubāzes par labo praksi meža apsaimniekošanā fokusu. Projektā tiek veidotas arī divas demonstrējumu vietas labas prakses pieredzes apmaiņai. Šobrīd datu bāze ir izstrādes stadijā.

Eiropas Komisijas pārstāve Luisa Samarelli pasākuma laikā norādīja, ka tikai 50% no Eiropas Natura 2000 teritorijām tiek pilnvērtīgi apsaimniekotas un tām ir izstrādāti apsaimniekošanas plāni. Kā problēma tika norādīta arī tas, ka Natura 2000 mērķi nav pietiekami integrēti citās nozarēs, tāpat daudzās dalībvalstīs trūkst līdzekļi apsaimniekošanas pasākumu īstenošanai, bet atsevišķos gadījumos problēma ir arī zināšanu un izpratnes trūkums.

LIFE projekti gan ir tikai daļa no risinājuma. EASME LIFE programmas vienības vadītājs Angelo Salsi norādīja, ka šobrīd notiek diskusijas par LIEF programmas nākotni un visticamāk pēc 2020.gada LIFE programma kļūs plašāka – tā pārtaps no divu uz trīs pīlāru programmu – klimats, vide un enerģija.

CAP LIFE LAT projekts iesaistīties, lai sekmētu to, ka arī partneri no Latvijas piedalās jaunajā starpvalstu LIFE projektā par mežu apsaimniekošanas uzlabošanu, un tādējādi palielinās labas mežsaimniecības prakse arī Latvijas mežos.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.