Pasniegta LIFE balva 2018

2018.gada 22.novembrī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards svinīgā ceremonijā pasniedza “LIFE balvu 2018” sekmīgākajiem Latvijas LIFE programmas projekta realizētājiem sešās nominācijās.

“LIFE balva 2018” tika pasniegta sešās nominācijās:

  1. Latvijas Universitātei nominācijā – Projekts, kurš veicis teritoriāli plašākās dabas aizsardzības aktivitātes.

Projekts LIFE Mitrāji – “Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā”. Projekta mērķis bija īstenot mitrāju aizsardzības un atjaunošanas pasākumus, lai nodrošinātu Latvijā un Eiropas Savienībā nozīmīgu biotopu saglabāšanu un aizsardzību.

  1. Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram nominācijā – Publiski aktīvākais projekts.

Projekts LIFE Putni Ādažos – “Īpaši aizsargājamu putnu sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošana Natura 2000 teritorijā "Ādaži"”. Projekta  mērķis bija aizsargājamo ainavu apvidū “Ādaži” atjaunot virsājus, mežus un augsto purvu – dzīvesvietas Eiropā retajam rubenim, vakarlēpim, zaļajai vārnai, sila cīrulim, stepes čipstei, purva tilbītei un brūnajai čakstei.

  1. SIA “BALTICFLOC nominācijā – Augstāk novērtētais jaunais projekts.

Projekts LIFE PHIPP – Alternatīva makulatūras atkritumu un kaņepju šķiedras pārstrāde, inovatīvos siltumizolācijas materiālos ar uzlabotu siltumvadītspēju. Projekta mērķis ir alternatīvas makulatūras atkritumu un kaņepju šķiedras pārstrādes attīstīšana, ražojot inovatīvus siltumizolācijas materiālus ar uzlabotu siltumvadītspēju, kā arī efektīvāka makulatūras šķirošana un pārstrāde reģionā.

  1. Biedrībai „Baltijas Vides forums” nominācijā – Inovatīvākais projekts.

Projekts LIFE GRASSSERVICE – Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai. Projekta ietvaros pētīts biobutanols, kas ir šķidra biodegviela, kuras īpašības ir tuvākas benzīnam nekā etanolam, un veikti eksperimentāli pētījumi jaunas tehnoloģijas izstrādei, kā pastāvošās biobutanola ražošanas tehnoloģijas pielāgot zāles kā izejvielas izmantošanai.

  1. Nodibinājumam „Latvijas Dabas fonds” nominācijā – Ambiciozākais projekts.

Projekts LIFE AQPOM – “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā”. Projekta  laikā tiek veikta viena no apjomīgākajām vienas putnu sugas ligzdošanas atradņu apsekošanām, kāda Latvijā jebkad tikusi īstenota.

  1. Dabas aizsardzības pārvaldei nominācijā – Valstiski nozīmīgākais projekts.

Projekts NAT-PROGRAMME – “Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma”. Projekta laikā ir sagatavots nacionālā līmeņa stratēģiskais dokuments – Dabas aizsardzības Prioritāro rīcību plāns, kas deklarē Latvijas prioritātes bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Ir izstrādāta “Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma 2018. – 2030. gadam”.

Atbilstoši kritērijiem, pavisam konkursā piedalījās 17 LIFE projekti.

“LIFE balva 2018” ir Eiropas Komisijas LIFE programmas sekmīgāko Latvijas projektu godināšanas pasākums, kas Latvijā tiek organizēts jau otro reizi, lai  veicinātu LIFE programmas atpazīstamību Latvijā. Tādējādi identificējot un parādot veiksmīgākos LIFE projektu realizētājus Latvijā, periodā no 2016. līdz 2018. gadam. Pasākumu organizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija,  Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija un CAP LIFE LAT projekta komanda.

 

Par programmu LIFE

LIFE programma ir ES (Eiropas Savienības) finanšu instruments vides un klimata jomā, ar mērķi veicināt, aktualizēt, attīstīt un īstenot ES vides un klimata politiku, līdzfinansējot projektus ar Eiropas pievienoto vērtību. LIFE programmas kopējais budžets laika posmam no 2018.–2020. gadam ir EUR 1 657 miljoni. EK apstiprināto projektu realizācijai pieejams arī nacionālais finansējums. LIFE programma Latvijā darbojas no 2001. gada un ar tās atbalstu veiksmīgi realizēti 48 projekti.

Par LIFE Atbalsta vienību – projektu CAP LIFE LAT

CAP LIFE LAT (Projekts Nr. LIFE14CAP/LV/000002 “Capacity Building for LIFE Programme implementation in Latvia”) ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un  Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas (LVAFA) veidots LIFE projekts ar mērķi veicināt sekmīgo LIFE programmas projektu apjomu Latvijā, sniedzot atbalstu projektu pieteicējiem un realizētājiem.

Informāciju sagatavoja:
Baiba Mārcēna
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas
LIFE Atbalsta vienības sabiedrisko attiecību speciāliste
mob.:
26522008, baiba.marcena@lvafa.gov.lv

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.