Noslēgusies pieteikumu iesniegšana, lai saņemtu nacionālo finansējumu LIFE programmas projektiem

2018.gada 20.jūnijā noslēdzās pieteikšanās nacionālajam finansējumam projektiem, kas 2018.gadā plāno iesniegt projektu pieteikumus (Klimata apakšprogrammā) vai jau iesnieguši projektu koncepcijas (Vides apakšprogrammā) Eiropas Komisijā, lai pretendētu uz LIFE programmas finansējumu. Kopā saņemti 20 pieteikumi uz nacionālo finansējumu. Tradicionāli vairāk pieteikumu uz nacionālo finansējumu saņemts Vides apakšprogrammā – 15 pieteikumi. Populārākā prioritārā joma no šīs apakšprogrammas, tāpat kā 2017.gadā, bija Vide un resursefektivitāte (6 pieteikumi), kam seko Vides pārvaldība un informācija (5 pieteikumi), savukārt vēsturiski Latvijā vispopulārākajā prioritārajā jomā – Daba un bioloģiskā daudzveidība – saņemti tikai 4 projektu pieteikumi un nacionālo finansējumu. Klimata pasākumu apakšprogrammā saņemti5 projektu pieteikumi, no kuriem lielākā daļa vērsti uz klimata pārmaiņu mazināšanu.

Šogad, līdzīgi kā 2017.gadā, lielākā daļa iesniedzēju pārstāv komersantus un zinātniskās institūcijas (6 un 6 iesniedzēji/projektu vadošie partneri), taču pārstāvētas ir arī valsts iestādes (3), nevalstiskās organizācijas (3) un pašvaldību iestādes (2).

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.