Norisinājies LIFE Vides apakšprogrammas projektu rakstītāju seminārs

25. un 26. aprīlī LIFE Atbalsta vienība rīkoja semināru projektu rakstītājiem, kuri 2018.gadā plāno iesniegt koncepcijas LIFE Vides apakšprogrammā

Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar jauno LIFE programmas divpakāpju pieteikšanās sistēmu, īpašu uzmanību veltot LIFE projektu koncepciju sagatavošanai, kas Vides apakšprogrammā Eiropas Komisijā jāiesniedz jau jūnija vidū. Tika apskatīti projektu budžeta sastādīšanas jautājumi un līdzfinansējuma iespējas – Nacionālā finansējuma konkursa kārtība, kā arī finansējuma iespējas sadarbībā ar Attīstības finanšu institūciju Altum.

Seminārā piedalījās LIFE programmas dabas un bioloģiskās daudzveidības, kā arī vides un resursefektivitātes eksperti, tai skaitā Laura Giappichelli no EASME – ES Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūras.

Īpaši produktīva bija pirmo reizi LIFE semināru vēsturē rīkotā 40 minūšu darba pauze, kas tika nosaukta par “Mentoru kafejnīcu”, kuras laikā ikviens apmeklētājs brīvā gaisotnē varēja doties pie izvēlētā LIFE projektu mentora un uzdot sevi interesējošos jautājumus. Mentori bija pieredzējuši LIFE projektu īstenotāji un cilvēki, kas orientējas LIFE programmā – Inga Račinska (LDF), Lūcija Kursīte (NEEMO), Elīna Konstatntinova (Baltijas Krasti), Ilona Mendziņa (VARAM), kā arī LIFE Atbalsta vienības speciālisti – Jānis Vēbers, Zane Pūpola, Līga Baumane, Artūrs Tribis.

Divu dienu semināru, kas notika Rīgā, Dabas muzeja telpās, kopā apmeklēja 53 dalībnieki.

Informācija par turpmākajiem LIFE semināriem vietnē www.lifeprogramma.lv sadaļā – “Pasākumi” vai vēršoties pie LIFE Atbalsta vienības speciālistiem - https://lifeprogramma.lv/lv/kontakti
 

Par programmu LIFE

LIFE programma ir ES (Eiropas Savienības) finanšu instruments vides un klimata jomā, ar mērķi veicināt, aktualizēt, attīstīt un īstenot ES vides un klimata politiku, līdzfinansējot projektus ar Eiropas pievienoto vērtību. LIFE programmas kopējais budžets laika posmam no 2018.–2020. gadam ir EUR 1 657 miljoni. EK apstiprināto projektu realizācijai pieejams arī nacionālais finansējums. LIFE programma Latvijā darbojas no 2001. gada un ar tās atbalstu veiksmīgi realizēti 47 projekti.

Par LIFE Atbalsta vienību – projektu CAP LIFE LAT

CAP LIFE LAT (Projekts Nr. LIFE14CAP/LV/000002 “Capacity Building for LIFE Programme implementation in Latvia”) ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un  Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas (LVAFA) veidots LIFE projekts ar mērķi veicināt sekmīgo LIFE programmas projektu apjomu Latvijā, sniedzot atbalstu projektu pieteicējiem un realizētājiem.

Informāciju sagatavoja:
Baiba Mārcēna
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas
LIFE Atbalsta vienības sabiedrisko attiecību speciāliste
mob.: 26522008, baiba.marcena@lvafa.gov.lv

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.