Bulgārijas LIFE Kapacitātes projekta pārstāvji viesojas pie Latvijas LIFE projektiem

Šī gada 21. un 22. februārī pie projekta Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā (CAP LIFE LAT) viesojās Bulgārijas LIFE Kapacitātes veicināšanas projekta pārstāvji, lai apmainītos ar pieredzi īstenojot LIFE kapacitātes projektu, kā arī lai iepazītos ar LIFE projektiem Latvijā.  

21.februārī Latvijas un Bulgārijas LIFE kapacitātes projekti vispirms dalījās pieredzē un apmainījās ar informāciju par līdzšinējo LIFE kapacitātes projektu īstenošanu. Abu projektu pārstāvji prezentēja savu projektu līdzšinējos rezultātus, demonstrēja izveidotos video klipus un citus projektu ietvaros izveidotos sabiedrības informēšanas rīkus. CAP LIFE LAT bija noderīga Bulgārijas institūciju iesniegto projektu pēdējo gadu veiksmīgā pieredze LIFE projektu konkursos, savukārt bulgāru pusei noderīga bija informācija par Latvijas nacionālā finansējuma piešķiršanas procesu. Dienas otrajā pusē par savu pieredzi LIFE projektu īstenošanā informēja Latvijas Dabas Fonds (LDF), kas iepazīstināja gan ar pašreiz īstenotajiem, gan pabeigtajiem LDF  LIFE projektiem. Tikšanās dalībniekiem bija iespēja  uzzināt par LDF nākotnes plāniem un uzsākt sarunas par iespējām nākotnē sadarboties starptautiskā līmenī.  

22. februārī notika klātienes vizīte divos LIFE projektos to norises vietās:

- Īpaši aizsargājamu putnu sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošana Natura 2000 teritorijā "Ādaži” (Putni Ādažos) Ādažu poligona teritorijā:

- “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” (LIFE CoHaBit) dabas parkā “Piejūra”, Lilastē.  

Projekts “Putni Ādažos” atjauno retu putnu ligzdošanas un barošanās vietas, kā arī paredz apsaimniekot un atjaunot dabisko vidi un pētīt Ādažu militārā poligonā notiekošo militāro mācību ietekmi uz projekta norises vietu. Vizītes laikā tika sniegta informācija par līdzšinējām projektā paveiktajām aktivitātēm un dažādajām putnu sugām, kas apdzīvo poligona teritoriju un kā tās sadzīvo ar cilvēku aktivitātēm. 

Projekta “LIFE CoHaBit” pārstāvji demonstrēja piekrastes zonu, kurā tiks veikti biotopu un sugu aizsardzības darbi, kā arī ierobežota invazīvo sugu izplatība. Projekta eksperti stāstīja par ieplānotajiem darbiem un unikālajām dabas vērtībām, kas dabas parkā atrodamas.  

Papildus informācija: 

Detalizēta informācija par LIFE programmu www.lifeprogramma.lv
Bulgārijas LIFE Kapacitātes projekts: http://www.life-bulgaria.bg/en/  
Latvijas Dabas Fonds: 
www.ldf.lv  
Projekts “Putni Ādažos”: 
http://putniadazos.lv/lv  
Projekts LIFE CoHaBit: 
http://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/  

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.