EK LIFE programmas līdzfinansējuma konkursam pieteikušies 19 projekti no Latvijas

Šī gada septembrī noslēgusies 2017. gada pieteikšanās Eiropas Komisijas (EK) līdzfinansējuma konkursā vides un klimata jomu projektu realizēšanai.

Kopumā Eiropas Komisija saņēmusi 629 pieteikumus no 28 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm par summu, kas četras reizes pārsniedz paredzēto finansējuma apjomu (254 milj. eiro). No Latvijas šī gada konkursā pieteikti 19 projekti. Visus iesniegtos projektus pēc noteiktiem kritērijiem līdz 2018.gada martam vērtēs EK eksperti, izvēloties labākos, kam piešķirt finansējumu pieejamā budžeta ietvaros. Pirms finansējuma piešķiršanas projektu aktivitātes un budžets tiek vēlreiz izvērtēti un pārskatīti, lai projekti savas aktivitātes varētu uzsākt no 2018.gada jūlija.

EK LIFE vides apakšprogrammā iesniegti 507, savukārt klimata programmā. Uz EK LIFE finansējumu pretendē 3100 organizācijas, no tām 56 % pārstāv privāto sektoru un nevalstiskās organizācijas, 44 % valsts un pašvaldības institūcijas. 18 % no visiem projektu iesniedzējiem pārstāv mazos un vidējos uzņēmējus.

Salīdzinot ar 2016.gadu, Latvijas projektu pieteicēju aktivitāte bijusi lielāka – kopumā iesniegti 19 projekti (13 Vides apakšprogrammā un 6 klimata apakšprogrammā). Projektu iesniedzēji iecerējuši darbus reto sugu aizsardzībā un biotopu atjaunošanā, dažādu atkritumu efektīvā pārstrādē, vides kvalitāti uzlabojošo prototipu izstrādē utt. Aktīvākie projektu pieteicēji no Latvijas šogad bijuši tieši komersanti (12 projektu pieteikumi ) un zinātniskās institūcijas (5 projektu pieteikumi), apsteidzot nevalstiskās organizācijas, kas iepriekšējos gados bija aktīvākie projektu pieteikumu iesniedzēji un projektu īstenotāji Latvijā.

Par LIFE programmu

LIFE programma ir ES finansēšanas instruments, kas paredzēts vides aizsardzības un klimata pasākumiem. Tā darbojas kopš 1992. gada un ir līdzfinansējusi vairāk nekā 4300 projektu visā ES un ārpussavienības valstīs, mobilizējot 8,8 miljardus eiro un ieguldot 3,9 miljardus vides kvalitātes un klimata pārmaiņu inovatīvu un ilgtspējīgu uzlabojumu veikšanā. Programmas LIFE budžets 2014.–2020. gadam ir 3,4 miljardi eiro, un tā ir iedalīta divās apakšprogrammās: Vides apakšprogramma un Klimata pasākumu apakšprogramma.

2016. gadā LIFE programmas līdzfinansējumam no Latvijas tika iesniegti 6 projektu pieteikumi, no kuriem atbalstīts tika viens. Nākamais LIFE programmas uzsaukums plānots 2018. gadā, par kuru plašāka informācija tiks publicēta LIFE programmas mājaslapā (www.lifeprogramma.lv).