Notiks starptautiskā konferencē par mitrāju aizsardzību un apsaimniekošanu

11. un 12. jūlijā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā notiks LIFE+ projekta “Mitrāji” rīkotā starptautiskā konferencē par mitrāju aizsardzību un apsaimniekošanu. Konferencē ar priekšlasījumiem uzstāsies eksperti no Latvijas, Lietuvas, Dānijas, Somijas, Krievijas, Lielbritānijas, Vācijas. Konferences otrajā dienā, 12. jūlijā notiks ekskursija uz Gaujas nacionālo parku, Raunas Staburagu un Melnā ezera purvu. Ekskursijas dalībniekiem būs iespēja apskatīt tādus mitrāju biotopus kā Aktīvi augstie purvi (7110), Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās (7120), Pārejas purvi un slīkšņas (7140) un Avoti, kuri izgulsnē avotkaļķus (7220*).

Dabas liegums “Melnā ezera purvs” ir viena no LIFE projekta “Augstie purvi” (2010-2013) projekta vietām. Projekta ietvaros purvā tika veikta hidroloģiskā režīma stabilizēšana. Melnā ezera purvā sastopamas dažādas putnu sugas, piemēram, ūpis Bubo bubo, purva tilbīte Tringa glareola un ormanītis Porzana porzana.

Sudas-Zviedru purvs ir Gaujas nacionālā parka lielākais purvs, tas aizņem 2575 hektārus lielu platību. Šeit sastopamas vairākas retas un aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas, piemēram, ciņu mazmeldrs Trichophorum cespitosum, kas ierakstīts Latvijas Sarkanās grāmatas III kategorijā, kā arī iekļauts Īpaši aizsargājamo sugu sarakstā.

Dabas liegumā “Raunas Staburags” atrodas unikāls objekts – saldūdens kaļķieža krauja, kas sasniedz 3,5 m augstumu un 17 platumu. Staburags ir nozīmīga kaļķainu augteņu sūnu atradne, tur sastopamas tādas sugas kā mainīgā avotspalve Palustriella commutata un paparžu dzīslenīte Cratoneuron filicinum.

Konference tiek rīkota LIFE+ projekta “Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā” LIFE13 NAT/LV/000578 ietvaros. Projektu finansē Eiropas Komisija un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.

Reģistrācija konferencei ir slēgta.

Vietējiem interesentiem dalība konferencē ir bezmaksas.

 

Informāciju sagatavoja:
LIFE atbalsta vienības sabiedrisko attiecību speciāliste
Inga Vasiļjeva
29276111

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.