Izsludināts projektu konkurss vadlīnijā „Nozares vides projekti”

31.07.2007


Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija paziņo, ka līdz šā gada 1.septembrim tiek pieņemti projektu iesniegumi vadlīnijā „Nozares vides projekti” 2008. gadam. Projektu iesniedzēji var būt Vides ministrija un Vides ministra padotībā esošās institūcijas.

Vadlīnijā „Nozares vides projekti” tiks atbalstītas aktivitātes, kas izriet no normatīvo aktu prasībām, atbilst Vides ministrijas darbības stratēģijai 2007.-2009.gadam (apstiprināta ar Ministru kabineta 2006.gada 22.maija rīkojumu Nr.359) un valdības rīcības plānam.

Netiks atbalstītas aktivitātes, kuru ietvaros paredzēta inventāra iegāde un uzturēšanas izdevumi, kas nepieciešami iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai.

Projektu konkursā var pieteikties līdz š.g. 1.septembrim, iesniedzot projekta iesniegumu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā. Projekta iesniegums jāiesniedz 1 eksemplārā, cauršūts (caurauklots), pievienojot iesnieguma elektronisko versiju vai nosūtot uz e-pastu: lvafa@lvafa.gov.lv

Projektu iesnieguma veidlapas un projektu konkursa nolikums pieejams interneta mājas lapā www.lvafa.gov.lv sadaļā Projekti/Nozares vides projekti vai Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā.

Papildus informāciju par projektu iesniegumu sagatavošanu var saņemt Fonda administrācijā, tālr. 7503324

Projektu iesniegumi, kas saņemti vai izsūtīti pa pastu (pasta zīmogs) pēc izsludinātā termiņa beigām, netiek pieņemti!

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.