Notiks mazpulku nometne ''Visu daru es ar prieku!''

06.08.2007
Informāciju sagatavoja Ilze Jukņēviča, mazpulku projektu koordinatore.

Jau desmito reizi Latvijas mazpulku vēsturē vasaras vidū mazpulcēni no visiem novadiem pulcēsies uz nometni ''Visu daru es ar prieku!''. Nometnes tradīcija aizsākās 1998.gadā Saldus rajona Druvā, bet turpmākajos gados nometne savu vietu atrada Malnavā, Daugmalē, Valdemārpilī, Īslīcē, Valkā, Salā, Džūkstē un Bebrenē. Un mazpulcēnu nometnes 10 gadu jubileju svinēsim atkal Druvā - no 6.līdz 10.augustam, kad te kopā sabrauks gandrīz 400 mazpulku dalībnieku un vadītāju no aktīvākajiem mazpulkiem. Nometnes atklāšanā piedalīsies Zemkopības ministrs Mārtiņš Roze, kurš jau vairākus gadus ar optimismu līdzdarbojas mazpulku aktivitātēs.

Nometnei šoreiz ir vairāki virsuzdevumi:

  • popularizēt dzīves un darba pamatvērtības Latvijas laukos, lai veicinātu jauniešu iesaistīšanos uzņēmējdarbībā ārpus lielpilsētām;
  • aktualizēt sabiedrībā ''zaļās domāšanas'' idejas, īpaši pievēršot uzmanību videi draudzīgam dzīvesveidam un paradumiem;
  • kopā ar starptautiskās sadarbības partneriem izstrādāt priekšlikumus lauku jauniešu sabiedrisko organizāciju attīstībai, sadarbībā ar vietējām pašvaldībām, uzņēmējiem un neformālās izglītības veicinātājiem;
  • iedzīvināt sabiedrībā brīvprātīgā darba vērtību, iesaistot nometnes organizēšanā studentus un skolēnus vasaras brīvlaikā;
  • uzmundrināt un iedrošināt mazpulku vadītājus kopā ar bērniem un jauniešiem plānot un īstenot nozīmīgus projektus gan dzīvesprasmju apguvē, gan sava pagasta, novada un valsts attīstībā.

Projekta lielākie atbalstītāji ir LR Zemkopības ministrija, Latvijas Vides aizsardzības fonds, LR Bērnu un ģimenes lietu ministrija un Ziemeļu ministru padome. Nozīmīgu palīdzību sniedz arī Saldus rajona uzņēmumi un zemnieku saimniecības, vietējās pašvaldības, Saldus Bērnu un jauniešu centrs un Druvas vidusskola un Latvijas Jauno zemnieku klubs.

Nometnes programma ir ļoti intensīva. Nozīmīgākie pasākumi, kas sagaida mazpulcēnus ir: Viesošanās 50 ģimenēs, lai īstenotu foto sesiju ''Laukos dzīvot ir labi!''

Vides akcija par tēmu ''Nodosim pārstrādei vecās elektropreces!''

Vizītes 15 uzņēmumos, lai iepazītu ražošanas procesu un noskaidrotu, kā uzņēmēji ievēro prasības vides aizsardzības jomā;

Ekskursija pa Kurzemes ievērojamākajiem kultūrvēsturiskajiem objektiem un skaists mirklis pie Baltijas jūras; 25 km pārgājiens ar 16 stacijām un 150 jautājumiem par Latvijas un Eiropas vēsturi, par vidi, par lauksaimniecību u.c.

Puķu balle ar nometnes 10 gadu jubilejas torti.

Mazpulku vadītāji 7., 8. un 10.augustā darbosies pēc īpašas programmas, kurā plānota gan derīga apmācība, gan starptautiskā sadarbība, gan saturīgi atpūtas brīži.

Visus interesentus aicinām uz nometnes atklāšanu Druvas vidusskolā 6.augustā plkst.15:00, vai jebkurā no nometnes aktivitāšu dienām, piesakoties pa tālruni 29115267.

Projekta vadītāja Ilze Kļava, tālr. 29115267

Informācija arī:
BNS
Nometne "Visu daru es ar prieku!"
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.