• Sākums >
  • Aktualitātes >
  • Jaunumi >
  • Tiek izsludināts projektu konkurss plašsaziņas līdzekļu darbībai un izdevējdarbībai Vides izglītības un audzināšanas jomā

Tiek izsludināts projektu konkurss plašsaziņas līdzekļu darbībai un izdevējdarbībai Vides izglītības un audzināšanas jomā

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 16. oktobra sēdes Nr.19 lēmumu izsludina 2008.gada projektu konkursu vadlīnijā „Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības un audzināšanas jomā”, aktivitātēs „Interneta vides veidošana”, „Periodisko izdevumu veidošana” un „TV un radio raidījumu veidošana”. Līdzekļi projektu īstenošanai tiks piešķirti no valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti”.

Projektu konkursa nolikumos 2008.gadam noteikts, ka tiks atbalstītas sekojošas aktivitātes:

1. Interneta vides veidošana:
- mājas lapu, interneta portālu vai portālu sadaļu pilnveidošana un/vai saturiska aktualizēšana, kuru veidošanu 2007.gadā finansiāli atbalstījis Latvijas vides aizsardzības fonds;
- mājas lapu, interneta portālu vai to sadaļu izstrāde, kuri 2008. gadā tiks izveidoti pirmo reizi vai kuru veidošanu Latvijas vides aizsardzības fonds līdz šim nav finansiāli atbalstījis.

2. Periodisko izdevumu veidošana:
- periodisko izdevumu veidošana, kuru izdošanu 2007.gadā finansiāli atbalstījis Latvijas vides aizsardzības fonds;
- periodisko izdevumu veidošana, kuri 2008. gadā tiks izdoti pirmo reizi vai kuru izdošanu Latvijas vides aizsardzības fonds līdz šim nav finansiāli atbalstījis.

3. TV un radio raidījumu veidošana:
- TV un radio raidījumu veidošana, kuru realizāciju 2007.gadā finansiāli atbalstījis Latvijas vides aizsardzības fonds;
- TV un radio raidījumu veidošana, kuri 2008. gadā tiks realizēti pirmo reizi vai kuru realizāciju Latvijas vides aizsardzības fonds līdz šim nav finansiāli atbalstījis.

Projektu konkursā var pieteikties no 2007. gada 29. oktobra līdz 9. novembrim iesniedzot projekta iesniegumu Fonda administrācijā.

Projekta iesniegums, kā arī tam pievienotie informatīvie materiāli, jāiesniedz 1 eksemplārā, cauršūts, pievienojot iesnieguma elektronisko versiju.

Projektu konkursā var piedalīties gan privātpersonas, gan publisko tiesību juridiskās personas (reģistrēti nodokļu maksātāji). Projekta iesniedzējam projekta īstenošanai jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 15% no kopējām projektam atbilstošām izmaksām.

Projektu iesniegumi jāiesniedz atbilstoši apstiprinātajam projektu vadlīnijas „Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības un audzināšanas jomā” konkursa nolikumu
2008. gadam prasībām, Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā, 4.kabinetā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu.

Projektu konkursa nolikumi un projekta iesnieguma veidlapas pieejamas Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā un interneta mājas lapā www.lvafa.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālr. 67814152; 67503322

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.