Tiek izsludināts projektu konkursi vadlīnijā „Vides monitorings”

 

Tiek izsludināts projektu konkursi vadlīnijā

„Vides monitorings"

 

Saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 22. novembra sēdes Nr.22 lēmumiem Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija izsludina 2008.gada projektu konkursus vadlīnijā „Vides monitorings" sekojošu aktivitāšu īstenošanai:

1. Bioloģiskās daudzveidības fona un speciālais monitorings:

 • Putnu (mazais ērglis, baltais un melnais stārķis) fona un speciālais monitorings;
 • Migrējošo putnu un sikspārņu monitorings,
 • Zivju (lasis) fona un speciālais monitorings,
 • Jūras piekrastes biotopu monitorings,
 • Abinieku monitorings,
 • Sīko zīdītājdzīvnieku monitorings
 • Metodikas precizēšana un aprobēšana bezmugurkaulnieku (nakts tauriņi, dienas tauriņi un spāres, virsaugsnes fauna) monitoringam.

2. Gaisa piesārņojuma ietekmes uz ekosistēmām monitorings:

 • § Veģetācijas monitorings;
 • § Integrētais monitorings atbilstoši ICP monitoringa programmai un monitoringa vadlīnijām.

3. Natura 2000 vietu monitorings laika posmā 2008 - 2012:

 • augu un biotopu monitorings ;
 • putnu monitorings;
 • zīdītāju monitorings;
 • abinieku un rāpuļu monitorings;
 • zivju monitorings;
 • bezmugurkaulnieku monitorings.

 

Līdzekļi projektu īstenošanai tiks piešķirti no valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds" apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti".

Projektu konkursā var pieteikties no 2008.gada 7.janvāra līdz 25.janvārim iesniedzot projekta iesniegumu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā Rīgā, Pils ielā 17, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu. Projekta iesniegums jāiesniedz 1 eksemplārā, cauršūts, pievienojot iesnieguma elektronisko versiju.

Projektu konkursā var piedalīties gan privātpersonas, gan publisko tiesību juridiskās personas (reģistrēti nodokļu maksātāji).

Projektu konkursa nolikumi un projekta iesnieguma veidlapas pieejamas Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā un interneta mājas lapā http://www.lvafa.gov.lv/

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.