Tiek izsludināts projektu konkursi vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība”

 

Tiek izsludināts projektu konkursi vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība"

 

Saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 22. novembra sēdes Nr.22 lēmumu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija izsludina 2008.gada projektu konkursu vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība", aktivitātēs „Dabas aizsardzības plānu izstrāde īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" un „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumu nodrošināšana ūdeņu ekosistēmā". Projektu īstenošanai līdzekļi tiks piešķirti no valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds" apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti".

2008.gadam paredzētajos projektu konkursa nolikumos noteikts, ka tiks atbalstīti projekti aktivitātēm, kas saistītas ar dabas aizsardzības plānu izstrādi īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī zivju resursu saglabāšanas pasākumu nodrošināšanu Baltijas jūras un Rīgas līča ūdeņos, jūras piekrastes teritorijā un Latvijas iekšējos ūdeņos.

Projektu konkursā var piedalīties gan privātpersonas, gan publisko tiesību juridiskās personas (reģistrēti nodokļu maksātāji). Projekta iesniedzējam aktivitātē „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumu nodrošināšana ūdeņu ekosistēmā" projekta īstenošanai jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 10% no kopējām projektam atbilstošām izmaksām, aktivitātē „Dabas aizsardzības plānu izstrāde īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" līdzfinansējums nav nepieciešams.

Projektu konkursā aktivitātei bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumu nodrošināšana ūdeņu ekosistēmā var pieteikties no 2007.gada 17.decembra līdz 2008. gada 7.janvārim, savukārt aktivitātei dabas aizsardzības plānu izstrāde īpaši aizsargājamām dabas teritorijām no 2008.gada 21.janvāra līdz 1.februārim.

Projektu iesniegumi jāiesniedz 1 eksemplārā, cauršūts, pievienojot iesnieguma elektronisko versiju atbilstoši apstiprinātajam projektu vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība" konkursa nolikumu 2008. gadam prasībām, Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā Pils ielā 17, Rīgā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu.

Projektu konkursa nolikumi un projekta iesnieguma veidlapas pieejamas Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā un interneta mājas lapā http://www.lvafa.gov.lv/

Sīkāka informācija pa tālr. 67503308; 67503322

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.