Tiek izsludināts projektu konkurss vadlīnijā „Vides monitorings"

 

Tiek izsludināts projektu konkurss vadlīnijā „Vides monitorings"

 

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 13. decembra sēdes Nr. 23 lēmumiem izsludina 2008. gada projektu konkursu vadlīnijas „Vides monitorings" aktivitātē „Jūras krasta erozijas monitorings".

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt kvalitatīvi sagatavotus jūras krasta erozijas procesu monitoringa projektus, kas atbilst Nacionālajam Vides politikas plānam un ar Vides ministra 2006.gada 24.janvāra rīkojumu Nr.29 apstiprinātajai Vides monitoringa programmai, nodrošina kvalitatīvu informāciju ziņojumu sagatavošanai ES un starptautiskajām institūcijām, kā arī teritoriju attīstības un apsaimniekošanas plānu izstrādei un ieviešanai.

Līdzekļi projektu īstenošanai tiks piešķirti no valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds" apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti".

Projektu konkursa aktivitātē „Jūras krasta erozijas monitorings" var pieteikties no 2008.gada 7. janvāra līdz 2008. gada 25.janvārim iesniedzot projekta iesniegumu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā Rīgā, Pils ielā 17, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu. Projekta iesniegums jāiesniedz 1 eksemplārā, cauršūts, pievienojot iesnieguma elektronisko versiju.

Projektu konkursā var piedalīties gan privātpersonas, gan publisko tiesību juridiskās personas (reģistrēti nodokļu maksātāji).

Līdzfinansējums projekta īstenošanai ir vēlams.

Projektu konkursa nolikumi un projekta iesnieguma veidlapas pieejamas Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā un interneta mājas lapā http://www.lvafa.gov.lv/

Sīkāka informācija pa tālr. 67503322; 67503308

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.