Tiek izsludināts projektu konkurss vadlīnijā „Augšņu un grunts aizsardzība un sanācija"

   

Tiek izsludināts projektu konkurss vadlīnijā „Augšņu un grunts aizsardzība un sanācija"

 

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 13. decembra sēdes Nr. 23 lēmumiem izsludina 2008. gada projektu konkursus vadlīnijas „Augšņu un grunts aizsardzība un sanācija" aktivitātēs: „Augsnes un grunts piesārņojuma likvidēšana un rekultivācija, vēsturiski piesārņoto vietu sanācija valsts vai pašvaldību īpašumā vai valdījumā esošajās zemēs", „Metodikas izstrāde augsnes degradācijas pieļaujamo risku izvērtēšanai, kā arī metodikas izstrāde riska zonu noteikšanai".

Līdzekļi projektu īstenošanai tiks piešķirti no valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds" apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti".

Projektu konkursos aktivitātēs „Augsnes un grunts piesārņojuma likvidēšana un rekultivācija, vēsturiski piesārņoto vietu sanācija valsts vai pašvaldību īpašumā vai valdījumā esošajās zemēs" var pieteikties no 04.02.2008 līdz 15.02.2008 un „Metodikas izstrāde augsnes degradācijas pieļaujamo risku izvērtēšanai, kā arī metodikas izstrāde riska zonu noteikšanai" no 17.03.2008. līdz 04.04.2008, iesniedzot projekta iesniegumu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā Rīgā, Pils ielā 17, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu. Projekta iesniegums jāiesniedz 1 eksemplārā, cauršūts, pievienojot iesnieguma elektronisko versiju.

Projektu konkursā var piedalīties gan privātpersonas, gan publisko tiesību juridiskās personas (reģistrēti nodokļu maksātāji).

Finansējuma apmērs, kas var tikt piešķirts no Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļiem, projekta īstenošanai ir LVL 30 000.

Projekta iesniedzējam projekta īstenošanai jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 50% no kopējām projektam izmaksām.

Projektu konkursa nolikumi un projekta iesnieguma veidlapas pieejamas Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā un interneta mājas lapā http://www.lvafa.gov.lv/

Sīkāka informācija pa tālr. 67503322; 67503305

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.