Uzmanību projektu iesniedzējiem vadlīnijā „Ūdeņu aizsardzība”!

21.01.2008
 

Uzmanību projektu iesniedzējiem vadlīnijā „Ūdeņu aizsardzība"!

Projektu vadlīnijas „Ūdeņu aizsardzība" konkursa nolikumu punktos 5.4. vai 4.4. norādīts, ka projekta iesniegumam jāpievieno ar Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumiem Nr.129 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība" izveidotās ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijas atzinums par projekta ieceri vai apliecinājums, ka projekta iesniedzējs ir iesniedzis Vides ministrijā iesniegumu par projekta ieceri (norādot iesniegšanas datumu).

Vēlamies vērst uzmanību, ka no 2007. gada 23. decembra spēkā stājušies Ministru kabineta noteikumi Nr.912„Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība" ar kuriem spēku zaudē konkursa nolikumos minētie MK noteikumi Nr. 129.

Ja iesniegums par projekta ieceri Vides ministrijā tika iesniegts līdz 23.12.2007. projektam sagatavotā un iesniegtā dokumentācija nav jāprecizē, bet no 23.12.2007. iesniegums par projekta ieceri Vides ministrijā iesniedzams atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.912 prasībām.

Informācija internetā:

http://www.likumi.lv/doc.php?id=168490

http://www.vidm.gov.lv/lat/informacija_presei/preses_relizes/?doc=5712

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.