Tiek izsludināts projektu konkurss vadlīnijā Vides monitorings

Saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes (turpmāk - Fonda padome) š.g. 10. marta sēdes Nr.3 lēmumu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (turpmāk - Fonda administrācija) izsludina 2008.gada projektu konkursu vadlīnijas „Vides monitorings" aktivitātē „Bioloģiskās daudzveidības fona un speciālais monitorings"

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt kvalitatīvi sagatavotus projektus, kas saistīti ar vides monitoringa veikšanu atbilstoši Nacionālajam vides politikas plānam un ar Vides ministra 2006.gada 24.janvāra rīkojumu Nr.29 apstiprinātai Vides monitoringa programmai.

Šajā projektu konkursā tiks atbalstītas sekojošas aktivitātes:

3.1. Jūras piekrastes biotopu monitorings;

3.2. Abinieku monitorings;

3.3. Sīko zīdītājdzīvnieku monitorings;

3.4. Metodikas precizēšana un aprobēšana bezmugurkaulnieku (nakts tauriņi, dienas tauriņi un spāres, virsaugsnes fauna) monitoringam.

Projekta iesniedzējs var būt privātpersona (fiziskās personas tikai reģistrēti nodokļu maksātāji) un publisko tiesību juridiskā persona (reģistrēti nodokļu maksātāji). Projekta iesniegums jāiesniedz Fonda administrācijā laika posmā no 2008.gada 7.aprīļa līdz 18.aprīlim.

Projektu iesniegumi jāiesniedz atbilstoši apstiprinātajam projektu vadlīnijas „Vides monitorings" konkursa nolikuma 2008. gadam prasībām, Fonda administrācijā Pils ielā 17, Rīgā, 4.kabinetā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu.

Konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejami Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā un interneta mājas lapā www.lvafa.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālr.: 67503322 vai 67503308

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.