Tiek izsludināts projektu konkurss vadlīnijā Vides monitorings

Saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes (turpmāk - Fonda padome) š.g. 10. marta sēdes Nr.3 lēmumu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (turpmāk - Fonda administrācija) izsludina 2008.gada projektu konkursu vadlīnijas „Vides monitorings" aktivitātē „Abinieku un rāpuļu monitorings NATURA 2000 vietu monitoringa ietvaros laika posmā no 2008. - 2012. gadam".

Šī projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt kvalitatīvi sagatavotus dabas un bioloģiskās daudzveidības monitoringa projektus, kas atbilst Nacionālajam vides politikas plānam un ar Vides ministra 2006.gada 24.janvāra rīkojumu Nr.29 apstiprinātai Vides monitoringa programmai, Natura 2000 vietu monitoringa metodikai un līdz ar to nodrošina kvalitatīvu informāciju ziņojumu sagatavošanai ES un starptautiskajām institūcijām, kā arī īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas plānu izstrādei un ieviešanai.

Šajā projektu konkursā tiks atbalstītas aktivitātes, kas saistītas ar abinieku un rāpuļu monitoringa veikšanu visās Natura 2000 vietās Latvijā laika periodā no 2008. līdz 2012.gadam un, kas plānotas atbilstoši Vides monitoringa programmai un Natura 2000 vietu monitoringa metodikai.

Netiek atbalstītas aktivitātes, kas var pretendēt uz finansējumu no Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļiem bioloģiskās daudzveidības fona un speciālā monitoringa veikšanai.

Projekta iesniedzējs var būt privātpersona (fiziskās personas tikai reģistrēti nodokļu maksātāji) un publisko tiesību juridiskā persona (reģistrēti nodokļu maksātāji). Projekta iesniegums jāiesniedz Fonda administrācijā laika posmā no 2008.gada 7.aprīļa līdz 18.aprīlim.

Projektu iesniegumi jāiesniedz atbilstoši apstiprinātā projektu vadlīnijas „Vides monitorings" konkursa nolikuma 2008. gadam prasībām, Fonda administrācijā Pils ielā 17, Rīgā, 4.kabinetā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu.

Konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejami Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā un interneta mājas lapā www.lvafa.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālr.: 67503322 vai 67503308

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.