Tiek izsludināti projektu konkursi vadlīnijā Multisektoriālie projekti

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (turpmāk - LVAFA) izsludina projektu konkursus sešās vadlīnijas „Multisektoriālie projekti" aktivitātēs:

  • Atjaunojamo energoresursu izmatošanas iespēju izvērtējums Latvijā līdz 2020. gadam;
  • Biomasas izmantošanas ilgtspējības kritēriju pielietošana un pasākumu izstrāde;
  • Dabas resursu nodokļa atbrīvojumu piemērošanas sistēmu darbības efektivitātes novērtējums;
  • Dabas resursu nodokļa likmju par derīgo izrakteņu ieguvi un izmantošanu efektivitātes izvērtējums;
  • Pasākumi vides aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšanai;
  • Pasākumi vides informācijas pieejamības veicināšanai.

Projekta iesniedzējs var būt privātpersonas (fiziskās personas tikai reģistrēti nodokļu maksātāji (pašnodarbinātās personas)) un publisko tiesību juridiskās personas (reģistrēti nodokļu maksātāji).

Projektu iesniegumi jāiesniedz LVAFA laika posmā no 2008. gada 19. maija līdz 30. maijam aktivitātēs „Dabas resursu nodokļa atbrīvojumu piemērošanas sistēmu darbības efektivitātes novērtējums", „Dabas resursu nodokļa likmju par derīgo izrakteņu ieguvi un izmantošanu efektivitātes izvērtējums", „Pasākumi vides aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšanai", „Pasākumi vides informācijas pieejamības veicināšanai", savukārt no 2008. gada 26. maija līdz 6. jūnijam aktivitātēs „Atjaunojamo energoresursu izmatošanas iespēju izvērtējums Latvijā līdz 2020. gadam" un „Biomasas izmantošanas ilgtspējības kritēriju pielietošana un pasākumu izstrāde".

Projektu iesniegumi jāiesniedz atbilstoši apstiprinātajam projektu vadlīnijas „Multisektoriālie projekti" konkursa attiecīgās aktivitātes nolikuma 2008. gadam prasībām, Fonda administrācijā Pils ielā 17, Rīgā, 4.kabinetā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu.

Konkursu nolikumi un projektu iesniegumu veidlapas pieejamas interneta mājas lapā www.lvafa.gov.lv un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā.

Sīkāka informācija pa tālr.: 67503322 vai 67503307

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.