Tiek izsludināts projektu konkurss vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība”

23.10.2008

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 16.oktobra sēdes Nr.15 lēmumu izsludina 2009.gada projektu konkursu vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība", aktivitātē „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumu nodrošināšana ūdeņu ekosistēmā". Projektu īstenošanai līdzekļi tiks piešķirti no valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds" apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti".

Projektu konkursa nolikumā noteikts, ka tiks atbalstīti projekti, kas paredz aktivitātes, kas nodrošina zivju resursu saglabāšanas un ūdens bioloģisko resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanu Baltijas jūras un Rīgas līča ūdeņos, jūras piekrastes teritorijā un Latvijas iekšējos ūdeņos. Projekta iesniedzējam projekta īstenošanai jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 10% no kopējām projektam atbilstošām izmaksām.

Projektu konkursā var piedalīties gan privātpersonas, gan publisko tiesību juridiskās personas (reģistrēti nodokļu maksātāji) no 2008.gada 14.novembra līdz 28. novembrim iesniedzot projekta iesniegumu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā, Rīgā, Pils ielā 17, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu. Projektu iesniegumi, kas iesniegti pēc noteiktā termiņa netiek pieņemti.

Projekta iesniegums, atbilstoši projektu vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība" konkursa nolikuma 2009.gadam prasībām, jāiesniedz 1 eksemplārā, cauršūts, pievienojot iesnieguma elektronisko versiju. Projektu konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapas pieejamas Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā un interneta mājas lapā http://www.lvafa.gov.lv/

Sīkāka informācija pa tālr. 67503305; 67503322

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.