Noslēdzies konkurss vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība”

08.04.2009

Ir noslēdzies Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācijas izsludinātais projektu konkurss vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība” aktivitātē „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumu nodrošināšana ūdeņu ekosistēmā”. Konkursa mērķis ir atbalstīt vides aizsardzības pasākumus, kas veicami lai nodrošinātu pastāvīgu zvejas un makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontroli Baltijas jūras un Rīgas līča ūdeņos, jūras piekrastes teritorijā un Latvijas iekšējos ūdeņos.

Konkursam zivju resursu saglabāšanas un ūdens bioloģisko resursu aizsardzības nodrošināšanai pieteicās 23 projektu iesniedzēji. LVAF finansiāli atbalstīja 12 projektus, piešķirot tiem finansējumu 49 000 latu apmērā.

Īstenojot projektus visā Latvijas teritorijā, sadarbībā ar vides aizsardzības valsts iestādēm, sabiedriskajiem inspektoriem un pašvaldību pilnvarotajām personām, iesaistot brīvprātīgos, tiks veikti zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumi, kā arī makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontroles reidi maluzvejniecības apkarošanai.

LVAF finansējumu saņēma arī ikgadējā zivju resursu aizsardzības akcija „Dzīvais ūdens”, ko īsteno biedrība „Latvijas Makšķernieku asociācija”, kas praktiski visa gada garumā nodrošina Latvijas zivju resursu ieguves uzraudzību, aizsardzību un kontroli, sevišķi aizsargājot nārstojošo un migrējošo zivju sugas. 2008.gada akcijas rezultāti liecina, ka veikti 16621 ūdens bioloģisko resursu uzraudzības un izmantošanas kontroles reidi, apsekotas 15 100 ūdenstilpnes (arī vairākkārtīgi) un sastādīti 1799 administratīvo pārkāpumu protokoli.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.