Vadlīnijas „Vides monitorings” projektu konkursa rezultāti

10.03.2009

Latvijas vides aizsardzības fonda padome izvērtēja projektu vadlīnijas „Vides monitorings” 2009.gadam iesniegtos projektu iesniegumus un pieņēma lēmumu atbalstīt sekojošus bioloģiskās daudzveidības fona un speciālos monitoringus:

-         Putnu monitorings, kā ietvaros, atbilstoši Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmai, tiks veikts putnu fona un speciālo monitorings, izpildot Latvijas un starptautisko normatīvu prasības. Projekta īstenotājs - Latvijas Ornitoloģijas biedrība.

-         Zivju monitorings, kā ietvaros tiks turpināti 2004.- 2008.g. uzsāktie zivju monitoringa darbi, iegūstot informāciju par zivju izplatību, sastopamību un bioloģisko daudzveidību Latvijas upēs visā valsts teritorijā. Papildus tiks iegūti dati par vēžu un nēģu sugu izplatību (sugu skaits parauglaukumos un upēs). Projekta īstenotājs - Zivsaimniecības informācijas birojs.

-         Migrējošo putnu un sikspārņu monitorings, kā ietvaros tiks turpināt monitorings Baltijas jūras piekrastē pie Papes ezera, novērtējot ilgtermiņa skaita izmaiņas un apdraudējumu saskaņā ar Bonnas konvenciju par migrējošo dzīvnieku aizsardzību. Projekta īstenotājs - Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts.

Fonda padome atbalstīja arī Jūras krasta erozijas monitoringu, kā mērķis ir noskaidrot Latvijas jūras krasta joslas ģeoloģiskos procesus, sanešu un krasta dinamisko procesu elementu izmaiņas un tendences telpā un laikā. Projekta īstenotājs – SIA „Inside”

Monitoringi tiks veikti atbilstoši Nacionālajam vides politikas plānam un Vides monitoringa programmai 2009.-2012.gadam un projekta rezultāti iesniegti Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrai.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.