Vadlīnijā „Vides monitorings” netiks izsludināts atkārtots projektu konkurss

23.02.2009

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija informē, ka Latvijas vides aizsardzības fonda padome, ievērojot Fonda līdzekļu izlietojuma prioritātes un to, ka Fondam 2009.gadā piešķirtā valsts budžeta dotācija ir ievērojami mazāka, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, pieņēma lēmumu šogad neizsludināt gaisa piesārņojuma ietekmes uz ekosistēmām monitoringa veikšanas konkursu vadlīnijā „Vides monitorings”. Atkārtoti netiek izsludināts arī projektu konkurss sīko zīdītājdzīvnieku monitoringa veikšanai.

Jau notikušo projektu konkursu iesniegumi, aktivitātēs „Bioloģiskās daudzveidības fona un speciālais monitorings” un „Jūras krasta erozijas monitorings” tiks skatīti tuvākajā Fonda padomes sēdē.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.