• Sākums >
  • Aktualitātes >
  • Jaunumi >
  • Šogad netiks izsludināti projektu konkursi vairākās aktivitātēs vadlīnijā „Vides izglītība un audzināšana”

Šogad netiks izsludināti projektu konkursi vairākās aktivitātēs vadlīnijā „Vides izglītība un audzināšana”

18.02.2009

Šogad netiks izsludināti projektu konkursi vairākās aktivitātēs vadlīnijā „Vides izglītība un audzināšana”

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija informē, ka Latvijas vides aizsardzības fonda padome, ievērojot valsts budžeta līdzekļu taupīšanas pasākumus un izvērtējot Fondam piešķirto valsts budžeta dotācijas apjomu un līdzekļu izlietojuma prioritātes, pieņēma lēmumu šogad neizsludināt vides izglītības projektu konkursus vadlīnijā „Vides izglītība un audzināšana”, kas paredz akciju, talku organizēšanu, informatīvo materiālu izdošanu, konkursu rīkošanu un semināru, konferenču organizēšanu.

Fonda līdzekļi ik gadu tiek piešķirti dažādiem vides izglītības un audzināšanas projektiem, kuru mērķis ir attīstīt bērnos un jauniešos spēju prasmīgi izanalizēt situāciju un pieņemt tādus lēmumus, kas sekmētu vides kvalitātes uzlabošanos un sabiedrības labklājību. Tādēļ, lai Fonda iespēju robežās veicinātu vides izglītības aktivitātes Latvijā, tiek izsludināts projektu konkurss, kas paredz vides izglītības nometņu organizēšanu bērniem un jauniešiem. Pietiekšanās konkursam no 2009.gada 2.marta līdz 13.martam. Projektu konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapas pieejamas šeit vai Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas interneta mājas lapā www.lvafa.gov.lv sadaļā „Projektu konkursi”.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.