• Sākums >
  • Aktualitātes >
  • Jaunumi >
  • Atkārtoti tiek izsludināts projektu konkurss zivju resursu saglabāšanas un ūdens bioloģisko resursu aizsardzības nodrošināšanai

Atkārtoti tiek izsludināts projektu konkurss zivju resursu saglabāšanas un ūdens bioloģisko resursu aizsardzības nodrošināšanai

11.02.2009

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 4.februāra sēdes Nr.2 lēmumu, atkārtoti izsludina 2009.gada projektu konkursu vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība”, aktivitātē „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumu nodrošināšana ūdeņu ekosistēmā”.

Projektu konkursa nolikums paredz, ka tiks atbalstītas aktivitātes, kas veicamas, lai nodrošināt pastāvīgu zvejas un makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontroli Baltijas jūras un Rīgas līča ūdeņos, jūras piekrastes teritorijā un Latvijas iekšējos ūdeņos.

Projektu konkursā var piedalīties privātpersonas (komersanti, biedrības, nodibinājumi un pašnodarbinātās personas) no 2009.gada 23.februāra līdz 6.martam iesniedzot projekta iesniegumu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā, Rīgā, Pils ielā 17, LV–1050 vai sūtot to ierakstītā vēstulē pa pastu. Projektu iesniegumi, kas iesniegti pēc noteiktā termiņa netiek pieņemti.

Projektu īstenošanai līdzekļi tiks piešķirti no valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” un Fonda finansējums projektam var būt līdz 30 000.00 Ls (trīsdesmit tūkstoši Ls, 00 santīmi). Projekta iesniedzējam projekta īstenošanai jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 10% no kopējām projekta izmaksām.

Projekta iesniegums, atbilstoši projektu vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība” konkursa nolikuma prasībām, jāiesniedz 1 eksemplārā, cauršūts, pievienojot iesnieguma elektronisko versiju. Projektu konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapas pieejamas šeit vai Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas interneta mājas lapā www.lvafa.gov.lv sadaļā „Projektu konkursi”.

 

Sīkāka informācija pa tālr. 67503308; 67503322

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.