Tiek izsludināts vides izglītības nometņu projektu konkurss

11.02.2009
Nolūkā atbalstīt aktivitātes, kas paredz vides izglītības nometņu organizēšanu bērniem un jauniešiem, Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk - Fonds) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 23.janvāra sēdes Nr.1 lēmumu, izsludina 2009.gada projektu konkursu vadlīnijā „Vides izglītība un audzināšana”, aktivitātē „Nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem”.

Nometne tiek uzskatīta par vides izglītības nometni, ja nometnē vides izglītība ir paredzēta kā pamatnodarbība un tai tiek atvēlēts vismaz 60% no speciālo iemaņu apguvei un brīvā laika pavadīšanai paredzētā laika. 2008.gadā Fonda atbalstu guva 20 nometnes, kurās piedalījās 388 dalībnieki apgūstot teorētiskās zināšanas un veicot praktiskas darbības vides izglītības jomā.

Konkursam projektus var pieteikt privātpersonas (komersanti, biedrības, nodibinājumi un pašnodarbinātās personas) no 2009.gada 2.marta līdz 13.martam iesniedzot projekta iesniegumu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā, Rīgā, Pils ielā 17, LV–1050 vai sūtot to ierakstītā vēstulē pa pastu. Projektu iesniegumi, kas iesniegti pēc noteiktā termiņa netiek pieņemti.

Līdzekļi projektu īstenošanai tiek piešķirti no valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti”. Maksimālais Fonda finansējums projektam ir LVL 6 000,00 (seši tūkstoši lati) un projekta iesniedzējam jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 15% no kopējām projekta izmaksām.
Projektu konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapas pieejamas šeit vai Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas interneta mājas lapas www.lvafa.gov.lv sadaļā „Projektu konkursi”.

 Sīkāka informācija pa tālr. 67503325; 67503322
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.