• Sākums >
  • Aktualitātes >
  • Jaunumi >
  • Semināra kā veiksmīgi sagatavot iesniegumu LVAF projektu konkursam Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas infrastruktūras uzlabošanas pasākumi materiāli

Semināra kā veiksmīgi sagatavot iesniegumu LVAF projektu konkursam Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas infrastruktūras uzlabošanas pasākumi materiāli

21.11.2008
Lai nodrošinātu veiksmīgu ūdenssaimniecības attīstības projektu sagatavošanu un ieviešanu, Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija sadarbībā ar Vides investīciju fondu š.g. 20. un 21.novembrī organizēja semināru „Kā veiksmīgi sagatavot LVAF projekta pieteikumu konkursam „Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas infrastruktūras uzlabošanas pasākumi". Projektu konkursa mērķis vadlīnijā „Ūdeņu aizsardzība" ir finansiāli atbalstīt kvalitatīvi sagatavotus projektus, kuru ietvaros tiks īstenota ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektu īstenošana. Šajā konkursā tiks atbalstītas aktivitātes, kas saistītas ar notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas infrastruktūras darbības kvalitātes uzlabošanu vai jaunu iekārtu un infrastruktūras būvniecību apdzīvotās vietās, kur iedzīvotāju skaits ir mazāks nekā 200.
Seminārā tika runāts par LVAF izsludinātajiem projektu konkursiem 2008. gadā, kā arī par plānotajiem projektu konkursiem nākamajam gadam. Rolands Sadauskis iepazīstināja ar prasībām projektu iesniegumu sagatavošanai vadlīnijas „Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē „Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas infrastruktūras uzlabošanas pasākumi”. Vides investīciju fonda pārstāvji sniedza ieskatu Ministru kabineta noteikumu Nr. 912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” detalizēto prasību piemērošana aktivitātes ietvaros iesniedzamo projektu pieteikumu sagatavošanā, kā arī izskaidroja semināra dalībniekiem projektu pieteikumu iesniegšanas nosacījumus ERAF līdzfinansētajā aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”.
Piedāvājam iepazīties ar semināra materiāliem.


LVAFA seminārā izmantotie materiāli:Vides investīciju fonda seminārā izmantotie materiāli:

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.