Tiek izsludināts projektu konkurss vides monitoringa veikšanai 2009. gadam

12.11.2008

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (turpmāk - Fonda administrācija) saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 5.novembra sēdes lēmumu izsludina 2009.gada projektu konkursu vadlīnijā „Vides monitorings", aktivitātēs „Bioloģiskās daudzveidības fona un speciālais monitorings", „Gaisa piesārņojuma ietekmes uz ekosistēmām monitoringa veikšana", „Jūras krasta erozijas monitorings". Projektu īstenošanai līdzekļi tiks piešķirti no valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds" apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti". Projektu konkursa apakš aktivitāšu saraksts atrodams attiecīgās aktivitātes nolikumā.

Projektu konkursa mērķis vadlīnijā „Vides monitorings" ir finansiāli atbalstīt kvalitatīvi sagatavotus projektus, kas saistīti ar vides monitoringa veikšanu atbilstoši Nacionālajam vides politikas plānam un Vides monitoringa programmai 2009.-2012.gadam.

Projektu iesniedzēji var būt privātpersonas un publisko tiesību juridiskās personas (reģistrēti nodokļu maksātāji).

Projektu konkursā var piedalīties no 2008.gada 1.decembra līdz 2008.gada 12.decembrim iesniedzot projekta iesniegumu Fonda administrācijā, Rīgā, Pils ielā 17, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu. Projektu iesniegumi, kas iesniegti pēc noteiktā termiņa netiek pieņemti.

Projekta iesniegums, atbilstoši projektu vadlīnijas „Vides monitorings" konkursu nolikumu 2009.gadam prasībām, jāiesniedz 1 eksemplārā, cauršūts, pievienojot iesnieguma elektronisko versiju. Projektu konkursu nolikumi un projekta iesnieguma veidlapas pieejamas Fonda administrācijā un interneta mājas lapā http://www.lvafa.gov.lv/.

Sīkāka informācija pa tālr.: 67503308; 67503322

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.