Fonda padomes sēdē pieņemtie lēmumi

26.06.2020

Š.g. 18.jūnijā notika Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonds) padomes sēde, kurā tika izskatīti un apstiprināti sagatavotie projektu konkursu nolikumi aktivitātē “Jauniešu vides apziņas veicināšana un izglītošana par videi draudzīgu dzīvesveidu” un aktivitātē "Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošana". Informācija par konkursu izsludināšanu sekos.

Papildus Fonda padome konceptuāli atbalstīja projektu konkursa aktivitātē "Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana" nolikuma projektu un nolēma lēmumu par konkursa izsludināšanu pieņemt Fonda padomes sēdē, pēc saskaņojuma saņemšanas no Finanšu ministrijas.

Vienlaikus sēdē tika apstiprināta līdzekļu piešķiršana projektam, kurš iesniegts aktivitātē "Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai" un par kuru lēmuma pieņemšana 9.jūnija sēdē tika atlikta, kā arī izskatīti iesniegtie priekšlikumi projektu izmaiņu veikšanai  un pieņemti lēmumi to atbalstīšanai vai noraidīšanai. Informācija par pieņemtajiem lēmumiem projektu īstenotājiem tiks nosūtīta elektroniski uz projekta kontaktpersonas e-pasta adresi.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.